header_werkgever_250914a
Interventie

Werknemerszorg

Interventie

Werk is een belangrijk aspect in het dagelijks leven van veel mensen. Zodra een werknemer uitvalt heeft dit een grote impact op hemzelf, maar ook op zijn (werk)omgeving.

Met een HSK Interventiepakket kunt u bij verzuim door psychische klachten als depressie of angst rekenen op een snelle re-integratie van uw werknemer. Door de snelle start van de behandeling en door u als werkgever en de bedrijfsarts bij de behandeling te betrekken, versnellen wij het herstel en de werkhervatting van uw werknemer. Hierdoor bespaart u bovendien op verzuimkosten.

Na aanmelding van de werknemer vindt binnen vijf dagen het werkgericht diagnostisch onderzoek plaats. Hierna start de behandeling van de psychische klachten. U kunt kiezen uit een aantal interventiepakketten als aanvulling op de behandeling.

HSK Interventiepakketten

Verzuimpreventie
Dit basispakket bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een medische rapportage voor de bedrijfsarts en informatie over het verloop van de re-integratie voor de werkgever. Met onze Personal Risk Manager test worden de ervaringen van uw werknemer met o.a. werkstress gemeten en er wordt een terugvalpreventieplan met de psycholoog opgesteld, zodat de kans op terugval sterk terug gebracht wordt.

Verzuimreductie
Naast ons basispakket bieden wij de uitgebreidere Verzuimreductie. Dit pakket bevat dezelfde onderdelen, maar u wordt als werkgever nog nauwer betrokken in het behandeltraject door o.a. een afstemmingsoverleg met de psycholoog en uw werknemer. Bovendien vindt er een follow-up gesprek plaats een half jaar na de laatste behandelsessie.

Verzuimmanagement
Ons meest uitgebreide pakket heeft dezelfde onderdelen als Verzuimreductie, maar hier heeft u zelfs één of meerdere afstemmingsoverleggen met de psycholoog. Bovendien heeft u hier ook twee follow-up gesprekken en wordt er meer aandacht besteed aan terugvalpreventie.

Interapy Business
Het Interapy Business pakket bestaat uit dezelfde onderdelen als HSK Verzuimpreventie. Het verschil is dat de behandeling online plaats vindt. Deze behandeling wordt verzorgd door onze zusterorganisatie Interapy. Kijk voor meer informatie op Interapy.nl.

Word partner

Benieuwd wat we voor uw organisatie kunnen betekenen? Vul onderstaand formulier in, dan nemen we zo spoedig mogelijk contact met u op.