header_client_250914b
Behandeling Conversiestoornissen

Expertise

Behandeling conversiestoornissen

Voor de behandeling van conversiestoornissen zetten wij een aantal technieken in.

Hypnotherapie

Hypnose is een toestand van diepe, geconcentreerde ontspanning. Hypnose is een heel gewoon verschijnsel, wat de meeste mensen wel kennen. Bijvoorbeeld als u een spannende film kijkt en de bel niet meer hoort, of in de auto rijdt en ineens denkt: “goh ben ik hier al”. Eigenlijk is hypnose niets anders dan zo sterk geconcentreerd zijn op datgene wat belangrijk voor u is, dat u de wereld om u heen even vergeet. Alle hypnose is dan ook zelfhypnose. U bepaalt zelf in welke mate u wilt ontspannen. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, is het de cliënt die tijdens de hypnotherapie actief en geconcentreerd aan het werk is.

Katalepsie-inductie

Een andere behandelvorm die vaak wordt toegepast bij conversiestoornissen is katalepsie. Met behulp van katalepsie is het mogelijk een toestand van de spieren te bewerkstelligen die de cliënt als een soort verstijving beleeft, waardoor het mogelijk wordt een arm of been lang zonder inspanning in een bepaalde positie te handhaven. U kunt dan denken aan de ‘levende standbeelden’ die urenlang stil kunnen staan. Deze techniek kan zinvol zijn voor mensen met trillingen, schokken of met loopproblemen.

Stress management

Aansluitend op bovenstaande behandelopties bieden we een stress managementprogramma aan. Bij sommige mensen met een conversiestoornis zien we bij het ontstaan van de klachten een relatie met stressvolle omstandigheden. Het doel van stress management is om mensen een andere manier aan te leren om met stress om te gaan. Zo kan soms een verdere verbetering gerealiseerd worden en eventueel een terugval voorkomen worden.