header_client_250914b
Tics- wat u er aan kunt doen

Expertise

Tics: wat u er aan kunt doen

De meeste mensen met tics voelen ze aankomen. Dit voelt bijvoorbeeld als een soort jeuk of druk op de plek van de tic. Een vervelend gevoel dat minder wordt zodra de tic uitgevoerd wordt. Zo leert het lichaam als het ware dat het doen van een tic helpt om het vervelende gevoel weg te krijgen.

Tics tegenhouden

Heeft u wel eens geprobeerd om tics tegen te houden? En zo ja, hoe lang lukte dit? Probeer het eens met ‘exposure en responspreventie’. Dit betekent letterlijk het tegenhouden (responspreventie) van de tics, zodat er blootstelling (exposure) kan optreden aan het gevoel dat aan tics voorafgaat.

Start een stopwatch en houd vanaf dat moment alle tics tegen. Ook wanneer u denkt “nu lukt het echt niet meer”, probeer dan toch vol te houden, al is het een seconde. Let goed op wat er tijdens het tegenhouden gebeurt met uw lichaam en stop dan de stopwatch.

Was het moeilijk? Probeer het nog maar eens, en kijk of u uw tijd kunt verbeteren! We weten van tics dat u kunt leren om ze steeds langer tegen te houden en dat u kunt wennen aan het gevoel dat aan de tics vooraf gaat. Vergelijk het maar met het krabben aan een muggenbult. De jeuk kan het beste verdwijnen zolang u maar niet krabt.

Habit reversal (tegenbeweging maken)

Habit reversal betekent letterlijk het leren omkeren van een gewoonte. In deze behandeling gaat u tic-voor-tic aan de slag. U gaat samen met uw psycholoog de tic ontleden; hoe verloopt een tic, welke spieren doen er mee en welke gevoelens gaan er aan vooraf. Vervolgens leert u een tegenbeweging te maken die onverenigbaar is met de tic.
Wanneer we dit weer vergelijken met een jeukende muggenbult, dan leert u eigenlijk om op uw hand te gaan zitten, zodat u niet kunt krabben. Hieronder staan enkele voorbeelden van tics en tegenbewegingen:

Tic Tegenbeweging
Knipperen met de ogen De ogen wijd open doen en naar één vast punt kijken
De mond opensperren De tanden op elkaar doen en de lippen op elkaar persen
Schudden met het hoofd Het hoofd “vastzetten” door de nekspieren aan te spannen
Snuffen met de neus Langzaam in- en uitademen via de mond (zonder pauze!)
Piepgeluidjes maken In- en uitademen via de neus (zonder pauze!), fluiten, slikken