header_client_250914b
Ticstoornissen

Expertise

Ticstoornissen / Gilles de la Tourette

Wist u dat één op de honderd mensen last heeft van Gilles de la Tourette? Vaak wordt het syndroom niet onderkend en lijkt het daardoor heel zeldzaam. Hieronder vindt u een overzicht van de meest bekende ticstoornissen:

Voorlopige ticstoornis

Met name de duur is hier van belang. De tics zijn langer dan een maand, maar korter dan een jaar aanwezig. Kenmerken:
1. Enkelvoudige of multipele motorische en/of vocale tics.
2. De tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag gedurende tenminste vier weken maar niet langer dan twaalf aaneengesloten maanden.
3. Begin voor het achttiende jaar.
4. De stoornis is geen gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld stimulantia) of een somatische aandoening (bijv. chorea van Huntington of postvirale encefalitis).
5. Er is nooit voldaan aan de criteria van de ziekte van Gilles de la Tourette of een chronische motorische of vocale ticstoornis.

Chronische ticstoornis

Met name het feit dat er slechts één “soort” tics aanwezig is gedurende tenminste een jaar is van belang. Er zijn dus óf alleen beweegtics, óf alleen geluidstics aanwezig. Een andere soort is niet eerder aanwezig geweest. Kenmerken:
1. Enkelvoudige of multipele motorische of vocale tics maar niet alle twee, zijn op een bepaald moment van de ziekte aanwezig geweest.
2. De tics komen vele keren per dag voor, bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan één jaar.
3. De stoornis is geen gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld stimulantia) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld chorea van Huntington of postvirale encefalitis).
4. Er is nooit voldaan aan de criteria van de stoornis van Gilles de la Tourette.

Syndroom van Gilles de la Tourette

Het Tourette syndroom is te herkennen aan zowel beweegtics als geluidstics: 
1. Zowel multipele motorische als een of meer vocale tics zijn op een bepaald moment aanwezig geweest, hoewel niet per sé tegelijkertijd.
2. De tics komen vele keren per dag voor (meestal in aanvallen), bijna elke dag of met tussenpozen gedurende meer dan één jaar.
3. Begin voor het achttiende jaar.
4. De stoornis is geen gevolg van directe fysiologische effecten van een middel (bijvoorbeeld stimulantia) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld chorea van Huntington of postvirale encefalitis).

Ticstoornis niet anderszins omschreven

Deze categorie is een soort restcategorie voor iedereen die niet in een van bovenstaande categorieën valt. Denk bijvoorbeeld aan tics die korter dan vier weken duren of tics die na het achttiende jaar beginnen.