header_client_250914b
Kosten en vergoedingen voor psychische zorg

Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

HSK heeft contractafspraken met nagenoeg alle zorgverzekeraars in Nederland. U zit niet te wachten op onaangename verrassingen, dus leggen we kort uit waar u op moet letten voordat u zich bij HSK aanmeldt.

Verwijzing

Om zorgkosten bij uw verzekeraar te kunnen declareren heeft HSK een verwijzing van uw arts of specialist nodig. Uw verzekeraar vergoedt dan mogelijk (deels) uw zorgkosten. Wanneer de verzekeraar de zorg vergoedt, doet deze eerst aanspraak op uw openstaande eigen risico.

Eigen risico

Voor verzekerden boven de 18 jaar geldt in 2017 een wettelijk verplicht eigen risico van €385. Dit betekent dat u in een kalenderjaar altijd het eerste deel van de zorgkosten die onder de basisverzekering vallen, zelf moet betalen. Meer informatie vindt u in onze flyer.

Vragen over uw eigen risico? Check uw verzekeringspolis of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

HSK heeft tariefafspraken gemaakt met de door ons gecontracteerde zorgverzekeraars. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZa 20152016, 2017 en 2018

Private financiering

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar, dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Wanneer u vermoedt dat uw klachten werkgerelateerd zijn, overweeg dan eens te overleggen met uw werkgever over (mee)financiering.

Geef bij uw aanmelding aan of er sprake is van private financiering, u ontvangt dan een offerte van ons. Bij private financiering is een verwijzing van een arts niet nodig.