header_client_250914b
Behandeling van psychische klachten

Hoe we u helpen

Hoe we u helpen

Bij HSK behandelen we volgens de principes van cognitieve gedragstherapie, een effectieve behandelmethode bij psychische klachten en stoornissen. Dit betekent dat we kijken naar de invloed van uw gedachten op uw gedrag en andersom.

Voorbeeld:
Stel, u bent bang voor honden. U hebt dan negatieve gedachten (cognities) over honden, zoals “honden zijn gevaarlijk!”. Waarschijnlijk probeert u honden dan zoveel mogelijk te mijden (gedrag). Stel dat een vriend opeens een hond in huis neemt, waardoor u niet meer op bezoek durft te gaan? Uw gedachten worden dan een probleem.

Uw HSK-psycholoog helpt u om deze belemmerende gedachten te herkennen, te onderzoeken, nieuwe conclusies te trekken én te leren op een andere manier met de situatie om te gaan.

Behandeling in het kort

HSK zet verschillende vormen van cognitieve gedragstherapie in. Een behandeling volgens cognitieve gedragstherapie heeft een vaste structuur. We beginnen met het opstellen van uw behandeldoelen. Gesprekken en (huiswerk)opdrachten helpen u vervolgens meer inzicht te krijgen in uw probleem en de manier waarop u hiermee omgaat. In de afrondende fase kijkt u terug op uw leerproces en maakt u met uw psycholoog een terugvalpreventieplan.

Aanmelden

U kunt zich direct aanmelden voor onderzoek en een behandeling, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.