HomeDigitale verwijshulp met beoordeling HSK psycholoog (4DKL+)

Digitale verwijshulp met beoordeling HSK psycholoog (4DKL+)

De Digitale Indicatietool Psychische Problemen (DIPP) is een laagdrempelige manier om medewerkers op afstand te triageren op het bestaan van psychische klachten. De medewerker krijgt een eenvoudige link toegestuurd waarmee deze een aantal vragen kan beantwoorden waaronder die van de 4DKL. De medewerker plant daarna direct een telefonische afspraak in de agenda van de indicatie psycholoog. Na de telefonische beoordeling door de psycholoog, stuurt deze een genormeerd verwijsadvies naar de bedrijfsarts. Op deze manier ondersteunt het gebruik van de DIPP de bedrijfsarts in zijn werkzaamheden waarbij deze zelf eindverantwoordelijk blijft.

Stappen

U kunt de medewerker direct aanmelden:
• E-mailadres
• Achternaam
• Voornaam

Medewerker
• Vult vragenlijst in

Indicatie psycholoog HSK
• Interpretatie testuitslag
• Telefoongesprek cliënt: 20 min
• Genormeerd verwijsadvies
• Rapportage en advies naar bedrijfsarts

Bedrijfsarts
• Beoordeelt rapport & advies psycholoog
• Bepaalt vervolg zoals: doorverwijzen provider, oproepen medewerker voor consult of geen verdere interventie

Wilt u als bedrijfsarts of arbodienst ook gebruik maken van deze dienst van HSK? Neem dan contact met ons op via relatiebeheer@hsk.nl.

Vragenlijst Digitale verwijshulp (4DKL+)