header_client_250914b
Samenwerken Partners

Samenwerken

Samenwerken

HSK is een ambulante zorgverlener binnen de curatieve geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De behandelingen worden uitgevoerd binnen de generalistische basis GGZ (BGGZ), de specialistische GGZ (SGGZ) of private zorg.

“Iedereen psychisch gezond” is een HSK-ambitie die we graag delen met professionals en organisaties. Met onze bewezen effectieve diagnostiek- en behandelmethode willen we zoveel mogelijk mensen bereiken. Dit leidt tot diverse samenwerkingsverbanden met o.a. zorgverzekeraarshuisartsen en landelijke, regionale en lokale partners.

 Ook partner worden?

HSK is continu geïnteresseerd in en op zoek naar samenwerking in de zorg, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. Interesse? Neem contact met ons op via (026) 368 77 00 of e-mail info@hsk.nl.