HomeVerwijzerDiagnostische OnderzoekenNeuropsychologisch onderzoek (NPO)

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Het Neuropsychologisch onderzoek (NPO) bij HSK is een screenend onderzoek waarmee het cognitief functioneren in kaart kan worden gebracht. De volgende domeinen worden onderzocht: visuoconstructieve vaardigheden, aandacht en concentratie, geheugen en leren en uitvoering en planning.

Transparant & snel

Na aanmelding nemen wij contact op met de verwijzer, om de aanleiding voor het onderzoek en de vraagstelling door te spreken. Het NPO bestaat uit een interview met een (neuro-)psycholoog, een testonderzoek en een terugkoppelgesprek. Het interview neemt ongeveer één uur tijd in beslag, het testonderzoek neemt gemiddeld drie uur in beslag. Indien geïndiceerd, wordt intelligentie onderzoek uitgevoerd. Dit vindt op een andere dag plaats. De resultaten van het onderzoek worden vastgelegd in een rapportage, die in het terugkoppelgesprek door de (neuro-)psycholoog met de cliënt wordt besproken. Is het onderzoek geïndiceerd in het kader van een wettelijke regeling, dan wordt de rapportage altijd verstuurd naar de verwijzend arts (betrokkene heeft geen blokkeringsrecht). In overige gevallen wordt de rapportage verstuurd naar de verwijzend arts, tenzij betrokkene dit blokkeert.

Toepassing

Het NPO wordt toegepast wanneer er een verdenking bestaat dat er een relatie is tussen cognitieve, emotionele en gedragsverschijnselen en het functioneren van de hersenen. Hiermee kunnen vragen naar restverschijnselen en herstelverloop na neurotrauma (contusio cerebi, whiplash) en bepaalde hersenaandoeningen (CVA/TIA) worden beantwoord. Ook kunnen de cognitieve functies bij subjectieve cognitieve beperkingen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaken in kaart worden gebracht. Met het neuropsychologische onderzoek kunnen geen uitspraken worden gedaan in termen van specifieke verstoorde cognitieve functies of neurologische ziektebeelden, zoals dementie, MS of de ziekte van Parkinson.

Mogelijke vraagstellingen:

  • Is er een verdenking op cognitieve functiestoornissen?
  • Kunnen de door betrokkene gerapporteerde geheugen- en concentratieproblemen door NPO worden geobjectiveerd?
  • Welke beperkingen vloeien voort uit de diagnose/welke beperkingen ondervindt betrokkene in het uitvoeren van zijn/haar werkzaamheden?

Aanvullende vraagstellingen zijn mogelijk.

Financiering

Een NPO wordt privaat gefinancierd. Na de aanmelding versturen wij een offerte voor het onderzoek.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via (088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.