header_verwijzer_250914a
Redenen om naar HSK te verwijzen - toelichting

Toelichting

Waarom HSK: toelichting

Hieronder vindt u de feitelijke toelichting op de redenen om voor ons te kiezen.

Onze GZ-psychologen behandelen psychische stoornissen bewezen sneller en effectiever dan andere GGZ- instellingen. Ons behandeleffect binnen de generalistische basis GGZ (gbGGZ) voor depressieve stoornissen, angststoornissen en somatoforme stoornissen is zeer groot en scoort ruim 35% beter dan
het landelijk GGZ-gemiddelde. 
 
Onze effectiviteit geldt ook  voor  de resultaten binnen de gespecialiseerde GGZ (gGGZ). Deze zijn twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in het tweede jaar is een behandeling bij HSK nog effectief (formele kwalificatie ‘goed’), waar het effect bij andere zorgaanbieders verwaarloosbaar is. HSK behandelt dus zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.
 
                                  Gemiddelde behandeluitkomst2016

Dat ook verzekeraars onze goede prestaties erkennen blijkt onder andere uit onderstaande grafiek van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Daarin worden de 28 grootste gecontracteerde GGZ-aanbieders met ambulante zorg onderling vergeleken in de mate waarin zij gegevens over hun behandelresultaten hebben aangeleverd en het gemiddeld effect van de behandelingen. HSK scoort op beide onderdelen al jaren significant hoger dan anderen en staat in dit opzicht op eenzame hoogte.
response en behandeleffect

Sneller beter

Onze behandeling is niet alleen effectiever, maar ook sneller dan het landelijk GGZ-gemiddelde. Dat komt door een snelle start (geen wachtlijsten) en de intensiteit van de behandeling. Maar liefst 97% van onze cliënten wordt binnen een jaar behandeld.

 
 verhouding1 
Cliënten van HSK zijn grotendeels snel klachtenvrij en weer aan het werk, gemiddeld tussen de 4 en 6 weken na start van de behandeling. Het effect is gemeten bij cliënten met een angststoornis, somatoforme stoornis of depressie. Dit is niet alleen net na de behandeling het geval, maar ook bij de follow-up meting, een half jaar tot een jaar later.

Werkhervatting  Begin behandeling   Eind behandeling Follow-up 
 Angststoornis  49%  91%  97%
 Somatoforme stoornis  29%  77%  89%
 Depressie  36%  77%  88%

We stellen het klachtenniveau vast aan de hand van een vragenlijst met 48 vragen over het welbevinden van de cliënt (de Symptom Checklist SQ-48). De gemiddelde SQ-48 score van onze cliënten is bij aanmelding 49. Dit getal is vergelijkbaar met de hoogte van de score van cliënten die zich voor ambulante behandeling aanmelden bij andere GGZ-instellingen. Na onze behandeling daalt deze score tot gemiddeld 36. Dit is een score in de buurt van de gemiddelde Nederlandse populatie.

Hoge waardering

Uit onafhankelijk uitgevoerd cliënttevredenheidsonderzoek in 2016, blijkt dat cliënten ons gemiddeld een 8,2 geven voor onze behandeling. Bovendien zou 98% van onze cliënten een ander aanraden om naar HSK te gaan. 
Ook in vergelijking met andere GGZ-instellingen scoren wij zeer hoog. Dit blijkt uit een vergelijking tussen 87 GGZ-instellingen met de CQ-index.
Op vijf van de negen CQ-index onderwerpen wordt HSK door cliënten op de eerste plaats gezet:

  • Verandering van ernst van de problematiek
  • Vervulling zorgwensen: het ervaren verloop van het behandel- en begeleidingsproces
  • Evaluatie van behandel- en begeleidingsplannen
  • Adequate informatieverstrekking door de hulpverlener
  • Informed consent (informatieplicht en wederzijdse toestemming tussen cliënt en behandelaar)