header_verwijzer_250914a
Acuut

24/7 traumahulp

Acute traumahulpverlening

Bij crisis en noodgevallen is HSK 24/7 bereikbaar voor traumahulpverlening. Wanneer er behoefte is aan hulpverlening op locatie, kunnen wij binnen vier uur ter plaatse zijn.

0800-6001

Onze traumahulp kan ingeschakeld worden door bedrijven na schokkende, ingrijpende gebeurtenissen zoals agressie, geweld, overvallen of ernstige (bedrijfs)ongevallen.

Ook bij persoonlijke noodgevallen als suïcidaliteit, verwardheid en extreme angst bieden wij acute ondersteuning met professioneel advies en interventie.

Eigen kracht

Centraal in onze traumahulp staat coping. Coping is een combinatie van de verstandelijke en emotionele reacties op stress of een probleem en het gedrag dat daaruit voortvloeit. Wij versterken de copingmechanismen van het individu en mobiliseren zijn sociale netwerk om op eigen kracht het trauma te kunnen verwerken. Zo wordt de ontwikkeling van psychische klachten en verzuim voorkomen of beperkt.

Voor meer informatie download de brochure of neem contact op.