header_verwijzer_250914a
Interventie

Werknemerszorg

Interventie

Met een HSK Interventiepakket kunnen uw cliënten bij verzuim door psychische klachten als depressie of angst rekenen op een snel herstel en werkhervatting. Door u als arts en de werkgever bij de behandeling te betrekken, versnellen wij het herstel en de werkhervatting van uw cliënt.

Na aanmelding van de cliënt en een werkgericht diagnostisch onderzoek start de behandeling van de psychische klachten. Wij bieden een aantal interventiepakketten als aanvulling op de behandeling.

HSK Interventiepakketten

HSK @Work
Dit basispakket bestaat uit een aantal onderdelen, zoals een medische rapportage voor de bedrijfsarts en informatie over het verloop van de re-integratie voor de werkgever. Met onze Personal Risk Manager test worden de ervaringen van uw werknemer met o.a. werkstress gemeten en er wordt een terugvalpreventieplan met de psycholoog opgesteld, zodat de kans op terugval sterk terug gebracht wordt.
 
HSK @Work plus
Bovenop de basisonderdelen wordt u als werkgever nauwer betrokken in het behandeltraject door o.a. een afstemmingsoverleg met de psycholoog en uw werknemer. Bovendien vindt er een follow-up gesprek plaats een half jaar na de laatste behandelsessie.
 
Interapy
Maakt u gebruik van onze 100% online behandelingen van Interapy, dan adviseren we u gebruik te maken van HSK @work. Daarmee blijft uw betrokken bij het herstel en de werkhervatting van uw werknemer. Meer informatie over de Interapy werkwijze kijk dan op Interapy.nl en of bel ons via 088 - 11 55 811.