header_verwijzer_250914a
Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

HSK is gespecialiseerd in psychische zorg. Wij bieden reguliere zorg, maar daarnaast doen wij wat extra. We bieden werkgerichte interventiepakketten aan voor werkgevers die betrokken willen worden bij het herstel en de re-integratie van hun werknemers. Er vindt dan regelmatig terugkoppeling plaats van de psycholoog naar de bedrijfsarts en werkgever/leidinggevende en vice versa.

In de Basis en Specialistische GGZ werken we met cognitieve gedragstherapie. Alle behandelingen zijn in principe kortdurend en doelgericht, echter in de Basis GGZ is het maximaal aantal sessies van te voren vastgelegd.
Onze geprotocolleerde behandelingen in de Basis en Specialistische GGZ zijn ontwikkeld voor de betreffende stoornis en wetenschappelijk effectief bevonden. Denk hierbij aan een depressiebehandeling, maar ook voor andere angst-, stemmings- en somatoforme problematiek bent u bij ons aan het juiste adres.

 In het zorgproduct “Kort” werken we met de behandelprogramma’s “Beating the blues” en “Fearfighter”. Dit zijn online behandelingen, afgewisseld met face-to-face contacten.

In het zorgproduct “Middel” wordt het KOP-model van Paul Rijnders gebruikt. De focus ligt hierin vooral op het aanleren van een meer adequate coping.

In het zorgproduct “Intensief” wordt gewerkt met een op maat gesneden versie van de geprotocolleerde behandelingen.

Exclusiecriteria

We verwijzen cliënten door naar een andere instelling wanneer zij kampen met bijvoorbeeld enkel relatieproblemen, een psychotische stoornis, zware verslaving of zware persoonlijkheidsproblematiek (zich uitend in onder andere suïcidaliteit en criminaliteit).