HomeWerkgeverMentale supportlijn

Mentale supportlijn

Wij willen uw medewerkers graag extra ondersteunen in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis. Voor sommige medewerkers geeft het aangepast werken juist ruimte om werk en privé anders in te delen, maar anderen merken juist dat het hun uit balans brengt.

Er zijn genoeg werkgevers die pas in actie komen wanneer medewerkers zich ziek melden. Terwijl een kort gesprek over het anders uitvoeren en indelen van werk of een kortdurende coaching de balans al kan herstellen. Als je tijdig stress herkent en bespreekbaar maakt, zijn er geen ingewikkelde interventies nodig. Om die reden bieden wij een laagdrempelige mentale supportlijn voor medewerkers aan, waarvoor wij graag onze expertise beschikbaar maken.

Mentale Supportlijn HSK

Mentale supportlijn voor medewerkers

Medewerkers kunnen tijdens kantoortijden vrijblijvend gebruik maken van de supportlijn. Onze coach biedt in een persoonlijk gesprek steun en een luisterend oor. Vervolgens maken wij een inschatting van de mentale fitheid van de medewerker en geven wij praktische tips en ondersteuning.

Telefonische coaching

Als na dit gesprek blijkt dat er aanvullende ondersteuning nodig is, is het van belang dat uw medewerker(s) goed worden begeleid. In dat geval biedt onze coach een kortdurend telefonische coaching aan. In de twee opvolgende weken is er geregeld contact tussen de coach en de medewerker. Uw medewerker wordt ondersteund in het structureren van de dagelijkse routine en wordt geholpen om te gaan met emoties en gedrag.

Alles is ingericht om mogelijke ontwikkeling van klachten te voorkomen en mogelijk verzuim en herstelproblemen te beperken. Door de objectiviteit, anonimiteit en deskundigheid van de coaches verschilt dit wezenlijk van collegiale coaching.

Wilt u gebruik maken van de mentale supportlijn met coaching?

Neemt u dan contact met mij op, dan kunnen we het samen bespreken en indien gewenst direct voor u inrichten.

Job Engel
026 – 368 7769
j.engel@hsk.nl

Tips voor uw (thuis)werkende collega’s om mentaal fit te blijven!

U vindt deze tips tevens op onze website https://www.hsk.nl/tips-voor-thuiswerkers/