header_werkgever_250914a
Opleiding en personeelsbeleid HSK

Opleiding

Opleiding

Opleiding vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid binnen HSK. Een goed opleidingsbeleid draagt bij aan kwalitatief hoogwaardige zorg. Niet alleen direct door een vergroting van het kennisniveau van onze medewerkers, maar ook indirect via de motivatie die onmiskenbaar uitgaat van scholing. HSK investeert in de ontwikkeling van haar professionals al vanaf het begin van hun loopbaan bij HSK.

Professionals zorg

HSK streeft er naar om al haar therapeuten op te leiden tot Gezondheidszorg-psycholoog. Hiervoor werkt HSK samen met de Stichting Praktijkinstellingen van de postdoctorale GGZ-opleidingen in Oost-Nederland (SPON) en de Stichting Praktijkinstellingen van de Postacademische PSY-Opleidingen. Naast deze gedegen opleiding tot (GZ-)psycholoog, bieden wij onze therapeuten de opleiding tot gediplomeerd specialisten in de cognitieve gedragstherapie (VGCt-erkende opleiding) aan. Hiertoe werkt HSK nauw samen met het opleidingsinstituut Cure & Care Development. Deze organisatie heeft zich volledig toegelegd op opleidingen voor GGZ-professionals en biedt onder andere VGCt erkende opleidingen aan. Verder stellen wij opleidingsplaatsen beschikbaar van de opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog. Tevens scholen wij onze professionals vanaf 2014 aanvullend in het betrekken van het werksysteem in de behandeling en een focus op werkhervatting. Met oog voor de behoeften van de cliënt, maakt de therapeut gebruik van de mogelijkheden van de werkcontext, om naast werkhervatting ook herstel van klachten en functioneren te bewerkstelligen.

Professionals ondersteunend

Voor onze therapeuten is het opleidingspad concreet gedefinieerd. Voor onze ondersteunende professionals is dit minder gespecificeerd en wordt er gekeken naar de persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden- en wensen. Hiertoe worden jaarlijks afspraken gemaakt naar aanleiding van het functioneringsgesprek.