header_werkgever_250914a
HSK Expertise tics- en conversiestoornissen

Specialistische zorg

HSK Expertise

HSK heeft expertisecentra voor de diagnostiek en behandeling van specifieke doelgroepen en psychische klachten, zoals tics, conversiestoornissen en dwangstoornissen.

HSK Expertise Tics

HSK Expertise Tics is een expertisecentrum voor de diagnostiek en behandeling van tics, zoals het syndroom van Gilles de la Tourette.
Tics zijn korte en plotselinge bewegingen of geluiden die iemand ongewenst maakt. Er zijn motorische tics, zoals hoofdschudden en de tong uitsteken en vocale tics, Bijvoorbeeld snuffen, keelschrapen en woorden nazeggen.

Ongeveer één op de vijf tot tien mensen heeft als kind wel eens last van tics. Tics zijn dus helemaal niet zo zeldzaam. Meestal gaan tics binnen een jaar vanzelf over, maar als ze blijven kan er sprake zijn van een ticstoornis. Bekijk hier een overzicht van de meest bekende ticstoornissen, zoals Gilles de la Tourette.

Voor meer informatie download de brochure of neem contact op.

HSK Expertise Conversie

Ons expertisecentrum in Utrecht is gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van conversiestoornissen.

Conversiestoornissen zijn klachten die veroorzaakt lijken te worden door een neurologische aandoening, maar waarvoor na uitgebreid onderzoek geen lichamelijke verklaring is gevonden. Een conversiestoornis wordt gekenmerkt door verstoringen van de motorische of sensorische functies. Veel voorkomende klachten zijn verlamming, beven, blindheid of valneigingen.

Voor meer informatie download de brochure of neem contact op.

HSK Expertise Dwang

Onze expertisecentra in Utrecht en Den Haag zijn gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van obsessief-compulsieve stoornissen.

Iemand met een obsessieve-compulsieve stoornis (of dwangstoornis) heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen. De dwanggedachten en dwanghandelingen nemen veel tijd in beslag en belemmeren iemand in het dagelijks functioneren.
• Dwanggedachten (obsessies) zijn steeds terugkerende zorgelijke gedachten of beelden over bijvoorbeeld besmettingsgevaar, rampen, ernstige fouten maken of een dierbare iets naars aan doen.
• Dwanghandelingen (compulsies) zijn gedragingen of activiteiten die bij herhaling op een specifieke manier gedaan moeten worden om de dwanggedachte te neutraliseren.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.