header_werkgever_250914a
Werkgerichte diagnostische onderzoeken

Werknemerszorg

Interventie: diagnostische onderzoeken

Voorafgaand aan elk behandeltraject vindt er een standaard werkgericht diagnostisch onderzoek plaats, de HSK Screening.

Met de HSK Screening worden de diagnose, het psychische klachtenniveau en de zorgbehoefte van de werknemer vastgesteld. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend behandel- en interventieplan.

Naast de HSK Screening bieden we ook uitgebreidere diagnostische onderzoeken aan voor diverse doeleinden:
  • Expertise: wordt voornamelijk toegepast om o.a. een diagnose of persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen bij bijv. (de verwachting van) langdurend ziekteverzuim en arbeidsconflicten.
  • Inzetbaarheidsanalyse: een effectief, functie-onafhankelijk instrument om de eigenschappen die van belang zijn voor het functioneren van werknemers in kaart te brengen.
  • Inzetbaarheidassessment: bedoeld om de geschiktheid van een werknemer voor een functie te bepalen. Toepasbaar voor bijv. werving- en selectie doeleinden, loopbaanadvisering en outplacement.
  • Neuropsychologisch onderzoek (NPO): wordt toegepast wanneer er een verdenking bestaat dat er een relatie is tussen cognitieve, emotionele en gedragsverschijnselen en het functioneren van de hersenen.

Alle diagnostische onderzoeken zijn als apart product (buiten een interventiepakket) af te nemen en worden uitsluitend privaat aangeboden.