Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn

@Work Max20

De werkgerichte interventie @Work Max20 bevat maximaal 20 behandelsessies en bevordert klachtenreductie en werkhervatting of voorkomt uitval van de medewerker. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. Voor de werkgerichte interventie @Work Max20 staan elf werk gerelateerde onderdelen ter beschikking:

1. Snelle start

Een hoge frequentie van sessies aan het begin van de behandeling heeft een aantoonbaar positief effect op de klachtenreductie en werkhervatting.

2. Werkhervatting of verzuimpreventie

Naast klachtenreductie is er in dit traject extra aandacht voor werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onderzoek toont aan dat deze werkgerichte methode een positief effect heeft op de werkstatus van een cliënt.

3. Telefonische intake werkgever

Bij aanvang van de interventie neemt de behandelend therapeut telefonisch contact op met de werkgever / casemanager voor afstemming over de werksituatie.

4. Medische rapportage bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie een uitgebreide rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject.

5. Procesinformatie werkgever/casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van HSK en de voortgang van het traject zoals sessiedata, re-integratieverloop en vervolgstappen. Dit betreft uitsluitend niet medische informatie.

6. Telefonisch contact werkgever/casemanager

De behandelend therapeut neemt telefonisch contact op met de werkgever/casemanager gedurende de interventie voor afstemming. Indien gewenst kan de werkgever/casemanager ook contact opnemen met de therapeut over het verloop van de interventie, de voortgang en vervolgstappen.

7. @Work gesprek

@Work gesprek tussen cliënt en behandelaar over de werksituatie van de medewerker. De basis voor het gesprek is de digitale vragenlijst ‘Personal Risk Manager’ (PRM). De PRM meet het welzijn en stressoren van de cliënt op het werk op niveau van persoon, taak, team en organisatie. Er worden gerichte adviezen gegeven aan de medewerker om het eigen welzijn op het werk te verbeteren.

8. Terugvalpreventie

De cliënt stelt samen met de behandelend therapeut een plan op om terugval in de toekomst te voorkomen, met extra aandacht voor de werksituatie. Terugvalpreventie is een onderdeel van alle behandelingen van HSK.

9. Follow up gesprek

Het follow up gesprek vindt plaats binnen een half jaar na de laatste behandelsessie.
Doel is eventuele terugval tijdig te signaleren en de cliënt handvatten aan te reiken om daarmee om te gaan.

10. Afstemmingsoverleg

Gesprek tussen cliënt, behandelaar, werkgever/casemanager en eventueel bedrijfsarts over de voortgang van het behandeltraject. Doel is te bespreken wat in de werksituatie kan worden gedaan om het herstel te bevorderen, eventuele belemmeringen voor de werkhervatting weg te nemen en uitval in de toekomst te voorkomen. Het gesprek vindt plaats op een locatie van HSK. Indien gewenst kan de therapeut, tegen aanvullende kosten, voor dit gesprek naar een externe locatie komen. Wanneer een bezoek aan de vestiging niet mogelijk is, kan het gesprek ook telefonisch plaatsvinden.

11. Negentien (19) behandelsessies

Naast het @Work gesprek zijn maximaal 19 behandelsessies ter beschikking.

Standaard tarief: € 3.475,-

Financiering

Met de @Work Max20 interventie worden de werkgerichte onderdelen en de zorgkosten (behandelsessies) privaat gefinancierd. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de medewerker.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via 088 – 11 55 855 of klantenservice@hsk.nl.