Dwang en dwanggedachten

Wat is dwang en dwanggedachten?

Iemand met een dwangstoornis, ook wel obsessieve-compulsieve stoornis, heeft last van steeds terugkerende dwanggedachten en/of dwanghandelingen.

Dwanggedachten (obsessies) zijn steeds terugkerende vervelende gedachten of beelden die angst of spanning veroorzaken over bijvoorbeeld besmettingsgevaar, rampen, ernstige fouten maken of een dierbare iets naars aan doen.

Dwanghandelingen (compulsies) zijn gedragingen of activiteiten die bij herhaling op een specifieke manier gedaan moeten worden om de dwanggedachte te neutraliseren. Bijvoorbeeld herhaaldelijk volgens een bepaald ritueel schoonmaken of handen wassen (smetvrees) of controleren of het gas uitstaat en of de deur wel op slot is (controledwang).
De dwanggedachten en dwanghandelingen nemen veel tijd in beslag en belemmeren iemand in het dagelijks functioneren.

Klachten bij dwang

Bij een dwangstoornis heeft u last van akelige gedachten die u eigenlijk niet wil hebben. Deze verontrustende gedachten zorgen voor gevoelens van onrust, angst of walging. U ervaart deze gedachten als overdreven of ongepast. De gedachten zorgen ervoor dat u bepaalde handelingen moet uitvoeren. Het uitvoeren van deze handelingen zorgt ervoor dat uw dwanggedachten neutraliseren of verdwijnen. Het uitvoeren van de handelingen kan erg veel tijd in beslag nemen en u beperken in uw dagelijks leven op school, op het werk, in relaties of op sociaal gebied.

Hulp bij dwang

Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen met een dwangstoornis niet de dwangbehandeling krijgen waarvan bekend is dat deze werkt: namelijk exposure en responspreventie. Responspreventie is gericht op het verhinderen dat uw dwanghandelingen plaatsvinden. U voert deze handelingen uit om te voorkomen dat u bijvoorbeeld besmet raakt. De behandeling is erop gericht dat u deze handelingen heel geleidelijk vermindert. Daarna vindt blootstelling (exposure) aan de angstvolle gedachte plaats. U leert ervaren dat er feitelijk niets gebeurd, zo kan gewenning optreden waardoor tenslotte herstel kan plaatsvinden. Professor P.M.G. (Paul) Emmelkamp is erkend specialist op het gebied van de behandeling van dwangstoornissen en obsessief compulsieve stoornissen in Nederland. Binnen HSK heeft hij het Expertise Centrum Dwang mede opgericht. De psychologen van het expertisecentrum zijn gespecialiseerd in de behandeling van dwangstoornissen of obsessief compulsieve stoornissen. Zij staan voor u klaar om u adequate zorg te bieden.

“Ik kreeg goede en deskundige hulpverlening bij HSK...”

Ik kreeg goede en deskundige hulpverlening bij HSK. Het op maat gemaakte programma draagt er toe bij dat je er weer tegenaan kan en je kan wapenen tegen terugval.
Petra

Aanmelden

Heeft u dwangklachten? U kunt zich bij ons aanmelden via onderstaande knop. Wij vragen u om een verwijsbrief van uw huisarts of bedrijfsarts bij te voegen. Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te plannen.

aanmelden

Onze hulpverleners

Al onze psychologen zijn stuk voor stuk bevlogen, gekwalificeerd en goed opgeleid. Zij zijn gespecialiseerd in het effectief behandelen van de meest voorkomende psychische klachten. Zij nemen de tijd om naar u te luisteren en bepalen samen met u wat de beste aanpak is om van uw klachten af te komen. Wanneer dit gewenst is, werken zij samen met andere zorgverleners zoals uw verwijzer (bijvoorbeeld uw huisarts of bedrijfsarts) om u de best mogelijke zorg te verlenen.