Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeCliëntFinanciering en vergoedingen

Financiering en vergoedingen

U zit niet lekker in uw vel en wordt door uw arts doorverwezen naar een psycholoog. Fijn dat u samen met de psycholoog aan de slag kunt, maar wat kost dat nu eigenlijk? Als het gaat om zorgkosten zit u natuurlijk niet te wachten op onaangename verrassingen. Hieronder leggen wij uit welke vergoedingsmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten.

Zorgkosten vergoed door zorgverzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw verzekeraar de zorgkosten voor de behandeling vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op uw nog openstaande eigen risico. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZa 2019 en 2020.

Om zorgkosten bij uw verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van uw arts nodig. Uw arts kan u bij ons aanmelden, of u kunt uzelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van uw arts bijvoegen.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor het kalenderjaar 2019 bedraagt dit € 385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385,- van verzekerde zorgkosten in een kalenderjaar zelf moet betalen.

Uw intake en behandeling bij HSK worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer u uw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en bij HSK in behandeling komt, de kosten voor uw behandeling afgetrokken worden van uw nog openstaande eigen risico.

Goed om te weten dat dit ook het geval is wanneer na de intake bij HSK onverhoopt zou blijken dat HSK u niet kan behandelen of wanneer u zelf kiest om na de intake niet bij HSK in behandeling te komen.

Voor de berekening van het te dragen eigen risicobedrag binnen de BGGZ of de SGGZ is de datum waarop uw onderzoek en/of behandeling bij ons start leidend. Met andere woorden: uw eigen risico wordt in het startjaar aangesproken.Indien vanuit wet en regelgeving een zorggefinancierde vervolgbehandeling wordt gestart, dient HSK een aparte declaratie voor dit vervolg in bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt in het startjaar van de vervolgbehandeling aangesproken.

Vrijwillig eigen risico

Wellicht heeft u bovenop uw verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat u meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor uw behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico.
U kunt altijd aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat.  Zij kunnen u ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij uw verzekering.

 

HSK Jeugd

De geestelijk gezondheidszorg voor kinderen wordt sinds 2015 niet door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed. HSK heeft in drie regio’s contracten gesloten met gemeentes voor de behandeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De behandeling wordt vergoed door de gemeente als uw kind woont in één van deze gemeentes. Bekijk hier welke regio’s dat zijn.

Woont uw kind niet in één van deze gemeentes dan wordt de behandeling van uw kind bij HSK niet vergoed. Het is in dat geval alleen mogelijk om uw kind aan te melden bij HSK als u de behandeling zelf wilt bekostigen. HSK sluit geen aparte eenmalige (declaratie)overeenkomsten met niet-gecontracteerde gemeentes of andere instanties (zoals SVB) om de behandeling alsnog voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

De grote hoeveelheid aan administratietijd die met het sluiten van eenmalige (declaratie)overeenkomsten gepaard gaat staat voor HSK niet in verhouding tot de tijd van de daadwerkelijke behandeling. Hierdoor komt de nadruk te liggen op de administratie van de behandeling in plaats van op de behandeling zelf en dat wil HSK niet. Indien u gebruik wilt maken van zorg die wel wordt vergoed kunt u zich wenden tot een andere GGZ-aanbieder die een contract heeft gesloten met de desbetreffende gemeente. 

Zorgkosten zelf betalen

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar? Of wilt u een behandeling voor psychische klachten die niet wordt vergoed door de verzekeraar? Dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Als u zelf betaalt is geen verwijzing van een arts nodig. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de Servicedesk in uw regio.

Meld u nu aan