Mental coaching

Hebben uw werknemers te maken met functionerings- of ontwikkelvraagstukken? Dan is Mental Coaching uitermate geschikt.

bekijken

Financiering en vergoedingen

U zit niet lekker in uw vel en wordt door uw arts doorverwezen naar een psycholoog. Fijn dat u samen met de psycholoog aan de slag kunt, maar wat kost dat nu eigenlijk? Als het gaat om zorgkosten zit u natuurlijk niet te wachten op onaangename verrassingen. Hieronder leggen wij uit welke vergoedingsmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten.

Zorgkosten vergoed door zorgverzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw verzekeraar de zorgkosten voor de behandeling vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op uw nog openstaande eigen risico. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZa 2018 en 2019.

Om zorgkosten bij uw verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van uw arts nodig. Uw arts kan u bij ons aanmelden, of u kunt uzelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van uw arts bijvoegen.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor het kalenderjaar 2019 bedraagt dit € 385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385,- van verzekerde zorgkosten in een kalenderjaar zelf moet betalen.

Uw intake en behandeling bij HSK worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer u uw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en bij HSK in behandeling komt, de kosten voor uw behandeling afgetrokken worden van uw nog openstaande eigen risico.

Goed om te weten dat dit ook het geval is wanneer na de intake bij HSK onverhoopt zou blijken dat HSK u niet kan behandelen of wanneer u zelf kiest om na de intake niet bij HSK in behandeling te komen.

Voor de berekening van het te dragen eigen risicobedrag binnen de BGGZ of de SGGZ is de datum waarop uw onderzoek en/of behandeling bij ons start leidend. Met andere woorden: uw eigen risico wordt in het startjaar aangesproken.Indien vanuit wet en regelgeving een zorggefinancierde vervolgbehandeling wordt gestart, dient HSK een aparte declaratie voor dit vervolg in bij uw zorgverzekeraar. Uw eigen risico wordt in het startjaar van de vervolgbehandeling aangesproken.

Vrijwillig eigen risico

Wellicht heeft u bovenop uw verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat u meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor uw behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico.
U kunt altijd aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat.  Zij kunnen u ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij uw verzekering.

 

Zorgkosten zelf betalen

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar? Of wilt u een behandeling voor psychische klachten die niet wordt vergoed door de verzekeraar? Dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Als u zelf betaalt is geen verwijzing van een arts nodig. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de Servicedesk in uw regio.

Meld u nu aan

Deze website maakt gebruik van cookies om u een zo goed mogelijke gebruikerservaring te geven.
Ga hiermee akkoord door op accepteren te klikken.