HomeCliëntFinanciering en vergoedingen

Financiering en vergoedingen

U zit niet lekker in uw vel en wordt door uw arts doorverwezen naar een psycholoog. Fijn dat u samen met de psycholoog aan de slag kunt, maar wat kost dat nu eigenlijk? Als het gaat om zorgkosten zit u natuurlijk niet te wachten op onaangename verrassingen. Hieronder leggen wij uit welke vergoedingsmogelijkheden er zijn en waar u op moet letten.

Zorgkosten vergoed door zorgverzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat uw verzekeraar de zorgkosten voor de behandeling vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op uw nog openstaande eigen risico. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZa 2020, 2021 en 2022.

Om zorgkosten bij uw verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van uw arts nodig. Uw arts kan u bij ons aanmelden, of u kunt uzelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van uw arts bijvoegen.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor de kalenderjaren 2021 en 2022 bedraagt dit € 385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385,- van verzekerde zorgkosten in een kalenderjaar zelf moet betalen.

Uw intake en behandeling bij HSK worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer u uw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en bij HSK in behandeling komt, de kosten voor uw behandeling afgetrokken worden van uw nog openstaande eigen risico.

Goed om te weten dat dit ook het geval is, wanneer na de intake bij HSK onverhoopt zou blijken, dat HSK u niet kan behandelen of wanneer u zelf kiest om na de intake om niet bij HSK in behandeling te komen.

Uw eigen risico wordt elk jaar dat u een intake of behandeling heeft bij HSK aangesproken.

Vrijwillig eigen risico

Wellicht heeft u bovenop uw verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met uw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat u meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor uw behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van uw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico. U kunt altijd aan uw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat. Zij kunnen u ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij uw verzekering.

Kosten (m.i.v. 01 januari 2022)

Wanneer uw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe uw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel uw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van uw zorgtraject (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

De kosten die HSK in rekening brengt bij uw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren:

  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost.
  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een gezondheidszorgpsycholoog.
  • De setting waarin de zorg plaatsvindt. Dit vindt u terug in uw behandelplan. In de meeste gevallen binnen HSK is dit de monodisciplinaire setting.
  • Het type consult. Een diagnostiek consult is duurder dan een behandel consult.
  • Eventuele tariefkortingen of –opslagen die zijn afgesproken met uw zorgverzekeraar.
Let op: dit zijn voorbeeldbedragen. De bedragen verschillen per situatie en per zorgverzekeraar.

HSK Jeugd

De geestelijke gezondheidszorg voor kinderen wordt sinds 2015 niet door de zorgverzekeraar, maar door de gemeente vergoed. HSK heeft in zes regio’s contracten gesloten met gemeentes voor de behandeling van kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De behandeling wordt vergoed door de gemeente als uw kind woont in één van deze gemeentes. Bekijk hier welke regio’s dat zijn.

Woont uw kind niet in één van deze gemeentes dan wordt de behandeling van uw kind bij HSK niet vergoed. Het is in dat geval alleen mogelijk om uw kind aan te melden bij HSK als u de behandeling zelf wilt bekostigen. HSK sluit geen aparte eenmalige (declaratie)overeenkomsten met niet-gecontracteerde gemeentes of andere instanties (zoals SVB) om de behandeling alsnog voor vergoeding in aanmerking te laten komen.

De grote hoeveelheid aan administratietijd die met het sluiten van eenmalige (declaratie)overeenkomsten gepaard gaat staat voor HSK niet in verhouding tot de tijd van de daadwerkelijke behandeling. Hierdoor komt de nadruk te liggen op de administratie van de behandeling in plaats van op de behandeling zelf en dat wil HSK niet. Indien u gebruik wilt maken van zorg die wel wordt vergoed kunt u zich wenden tot een andere GGZ-aanbieder die een contract heeft gesloten met de desbetreffende gemeente. 

Zorgkosten zelf betalen

Wilt u niet dat de zorg wordt gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar? Of wilt u een behandeling voor psychische klachten die niet wordt vergoed door de verzekeraar? Dan kunt u er voor kiezen om uw behandeling zelf te betalen. Als u zelf betaalt is geen verwijzing van een arts nodig. Voor meer informatie over de kosten kunt u contact opnemen met de Servicedesk in uw regio.

Meld u nu aan