HomeWetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijke kernwaarde van HSK is evidence based werken. Evidence based werken betekent niet alleen dat ons behandelaanbod gebaseerd is op kennis uit wetenschappelijke onderzoek, maar ook dat we onderzoek doen om onze behandelingen te verbeteren én onze kennis delen met anderen. Zie hier een overzicht van onze professionele en wetenschappelijke publicaties.

Er is veel kennis beschikbaar over welke behandeling werkt bij de verschillende stoornissen. Maar er is ook nog veel niet bekend en daarom doen wij onderzoek om tot een betere behandeling te komen. HSK faciliteert en participeert in toonaangevend onderzoek om de effectiviteit van de behandelingen te verhogen. We werken met verschillende universiteiten of onderzoeksinstituten samen.

Wat merk je als cliënt van ons wetenschappelijk onderzoek? Meestal niets. We doen onderzoek met behulp van gegevens die tijdens een behandeling zijn verzameld, bijvoorbeeld vragenlijsten of andere behandelinhoudelijke gegevens. Daarnaast is het goed mogelijk dat je als cliënt gevraagd wordt om mee te doen aan een behandelonderzoek. Onderzoek helpt ons de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te verbeteren.

Voor deelname aan onderzoek vragen we altijd vooraf toestemming aan jou als cliënt. Er wordt alleen onderzoek gedaan met geanonimiseerde gegevens.

HSK heeft een viertal onderzoekslijnen.