HomeOver HSKPraktische informatie

Praktische informatie

Privacy

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Jouw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving. Meer informatie over jouw privacy vind je op onze Privacy pagina.

Identificatieplicht

Wij zijn, als erkende zorgaanbieder, wettelijk verplicht jouw burgerservicenummer (BSN) te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgverleners. Hiervoor leggen wij jouw BSN vast in jouw medisch cliëntdossier. Ter controle van jouw BSN vragen wij je daarom om bij jouw eerste afspraak jouw identiteitsbewijs mee te nemen.

Cliëntportaal

Als cliënt van HSK krijg je toegang tot jouw eigen cliëntportaal. In dit portaal vind je alle informatie rondom jouw behandeling, waaronder verslagen van jouw behandelaar. Ook gebruik je dit portaal voor het maken van huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten.

Afspraak annuleren & wegblijftarief

Laat het ons zo spoedig mogelijk weten wanneer je een afspraak wilt annuleren. Afspraken kun je tot 24 uur van te voren (telefonisch) afzeggen. Voor afspraken voor een Screening, Intake of behandelsessie die niet 24 uur van tevoren zijn geannuleerd, brengen wij het wegblijftarief van  € 65,- in rekening.

Voor uitgebreide onderzoeken en andere producten zoals een Expertise of Loopbaanadvies brengen wij 30% van de prijs van het betreffende product in rekening.

Hoe afzeggen?

Onze servicedesks zijn bereikbaar van 08:00 uur tot 17:30 uur. Wil je jouw afspraak afzeggen buiten bereikbaarheidstijden van onze Servicedesk? Je kunt hiervoor het antwoordapparaat van onze Servicedesk inspreken. Wil je daarbij jouw geboortedatum inspreken? Dan kunnen wij jouw gegevens erbij zoeken als we het bericht afluisteren. Heb je buiten onze openingstijden dringende vragen? Neem dan contact op met jouw huisarts.

Het afzeggen of wijzigen van een afspraak kan telefonisch. Het telefoonnummer van jouw vestiging vind je op de vestigingspagina.

Wachttijden

Grotendeels bepaalt jouw eigen agenda hoe snel je bij ons terecht kunt. Wij streven ernaar de wachttijd voor jou zo kort mogelijk te houden, meestal kun je binnen twee weken al bij ons terecht. Bekijk hier onze actuele wachttijden per vestiging.

Gratis SMS-notificatie

Wij sturen je twee dagen voor elke individuele behandelafspraak een herinnering per SMS. Indien je dit niet wenst, kun je dit kenbaar maken bij jouw behandelaar.

Hoe informeren wij verwijzers?

In het kader van goed hulpverlenerschap verstrekken wij informatie over onderzoek en behandeling aan de verwijzer (jouw arts of andere BIG-geregistreerde behandelaar die de verwijzing voor behandeling heeft gedaan). Wanneer je dit niet wenst, kun je dit aangeven bij jouw behandelaar. Je maakt dan gebruik van jouw blokkeringsrecht.

Je kunt de verzending van jouw onderzoeksrapportage niet tegenhouden wanneer je op verzoek van jouw bedrijfs – of verzekeringsarts voor een expertise komt, ter beoordeling van jouw gezondheidstoestand of jouw (medische) behandeling in het kader van een wettelijke regeling. Je hebt in dit geval geen blokkeringsrecht. Je wordt wel van te voren in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het onderzoeksverslag en daarop te reageren.

Wij sturen algemene informatie over het proces van de behandeling aan de vertegenwoordiger van de betalende instantie, bijvoorbeeld de werkgever. Dit doen wij ter verantwoording van de rekening die wij hen sturen. Je kunt hierbij denken aan het aantal gevolgde sessies en de voortgang. Er wordt geen informatie verstrekt zonder dat je daar toestemming voor geeft.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn opgesteld door het Landelijk Platform GGz (LPGGz), de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF), de Consumentenbond en GGZ Nederland.
In de algemene voorwaarden staat niet welke zorg je nodig hebt, maar wel de afspraken over jouw en onze rechten en plichten. Naast de voorwaarden geldt natuurlijk wat wettelijk geregeld is. Het geeft jou en jouw familie duidelijkheid over wat je kunt verwachten wanneer je bij ons in behandeling bent.
Download hier de algemene voorwaarden van HSK.