Cliëntenraad

De kwaliteit van zorg en de veiligheid binnen HSK moet voortdurend bewaakt worden. Niet alleen onze psychologen, maar ook onze cliënten spelen hierbij een belangrijke rol.  Om de betrokkenheid van cliënten bij onze zorg te waarborgen, hebben wij een cliëntenraad ingesteld.

De cliëntenraad bestaat uit vijf leden en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie.

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Klik dan hier.

Cliëntenraad v.l.n.r.: Sjoerd Veldhuis, Marlien Ruedisulj-Sibinga Mulder, Lia van Sante-van Rossum, Wim Oosterboer, Joost Bos (voorzitter)