HomeOver HSKCliëntenraad

Cliëntenraad

Wij vertegenwoordigen alle cliënten van Mental Care Group*

Alle raadsleden van de cliëntenraad zijn zelf cliënt (geweest) of naaste van een cliënt van een van de onderdelen van Mental Care Group. Hierdoor begrijpen we als geen ander wat belangrijk is. We zorgen dat we zoveel mogelijk betrokken zijn bij de gang van zaken rondom de zorg, het beleid en de dienstverlening. Op basis van informatie doen we verbetervoorstellen of evalueren we de kwaliteit. Vaak ongevraagd, maar ook op verzoek van Mental Care Group.

Wat doet de cliëntenraad?

We hebben direct contact met cliënten en met medewerkers. Daardoor krijgen we een goed beeld van aandachtspunten of knelpunten. Vervolgens geven we (gevraagd en ongevraagd) advies aan het bestuur van de organisatie. Mental Care Group geeft ons daarbij de informatie die we nodig hebben om dit goed te kunnen doen. Alles wat we doen, doen we vanuit het cliëntenperspectief.

Waar hebben we het samen over?

Onderwerpen die ter sprake kunnen komen zijn: E-health, bejegening door de behandelaar(s), wachttijden, informatievoorziening, organisatiewijzigingen of de jaarplannen. Al deze onderwerpen maken we bespreekbaar vanuit cliëntenperspectief.

Wat is cliëntenperspectief?

Iedere cliënt is anders. En ervaringen zijn erg persoonlijk en ook verschillend. Meerdere ervaringen samen vertellen een verhaal. In de cliëntenraad zetten we daarom onze eigen ervaringen en de ervaringen van anderen in om (ex)cliënten en hulpverleners te helpen met de dingen waar ze tegenaanlopen (zowel positief als negatief). Dát noemen we het cliëntenperspectief.

Word ook raadslid

Ben jij een cliënt of naaste van een cliënt (geweest) bij een van de onderdelen van Mental Care Group? Denk jij ook wel eens dat sommige dingen bij Mental Care Group anders of beter kunnen? Word dan lid van de cliëntenraad! Zo heb je invloed op de kwaliteit van de zorg en praat je actief mee over verbeteringen!

Wat houdt een lidmaatschap in?

Iedere maand komt de cliëntenraad bij elkaar (online of live) om te spreken over thema’s en onderwerpen die wij belangrijk vinden. Soms krijgen we ook een vraag van het bestuur van Mental Care Group, waarop we dan vanuit cliëntenperspectief antwoord geven.

Het lidmaatschap van de cliëntenraad kost geen geld en onkosten die je maakt, worden vergoed. Je bent ongeveer 4 uur per maand kwijt aan vergaderen, voorbereiden van adviezen of onderhouden van contacten met cliënten. We vragen van alle leden om discreet om te gaan met alle (soms vertrouwelijke) informatie en het helpt de gesprekken als je goed bent in tactvol communiceren.

Aanmelden voor de cliëntenraad

Wil je lid worden van de cliëntenraad of ben je nieuwsgierig geworden en ontvang je graag meer informatie? Stuur dan een berichtje naar clientenraad@hsk.nl. Een van de huidige leden neemt dan even contact met jou op!

* Mental Care Group bestaat uit HSK, Mentaal Beter, Opdidakt, Vitalmindz, AlleskITs, Siggie en De Gezonde Zaak. De cliëntenraad vertegenwoordigt cliënten van de organisatieonderdelen die vergoede zorg bieden.