HomeOver HSKCliëntenraad

Cliëntenraad

De kwaliteit van zorg en de veiligheid binnen HSK moeten voortdurend bewaakt worden. Niet alleen onze psychologen, maar ook onze cliënten spelen hierbij een belangrijke rol. Om de betrokkenheid van cliënten bij onze zorg te waarborgen, hebben wij een cliëntenraad ingesteld.

De cliëntenraad bestaat momenteel uit vijf leden en komt minimaal vier keer per jaar bijeen. De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie.

v.l.n.r.: Wim Oosterboer, Marianne van der Meer- van Rossum, Dorien de Jonge van Zwijnsbergen, Rob Hoedeman, Edward van Glabbeek (voorzitter)            

Wilt u in contact komen met de cliëntenraad? Klik dan hier.