HomeVerwijzerDiagnostische OnderzoekenExpertise

Expertise

De Expertise is een uitgebreid diagnostisch onderzoek, bedoeld om vast te stellen of er sprake is van psychische, psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek. Er wordt een probleemanalyse geformuleerd, een diagnose gesteld (DSM-5) en een behandelplan/ trainingsvoorstel gedaan.

Transparant en snel

De Expertise bestaat uit twee gesprekken (met een psycholoog en psychiater) en een uitgebreid testonderzoek naar klachten, copingstijl, assertiviteit, persoonlijkheids-opmaak, psychische draagkracht en draaglast. Het eerste gesprek wordt door een psycholoog uitgevoerd en bestaat uit een semigestructureerd interview, dat ongeveer anderhalf uur duurt. Dit gesprek is gericht op het psychisch en psychosociaal functioneren. De aard, duur en ontwikkeling van de klachten, ziekte- en behandelgeschiedenis en (effecten van) de eventuele huidige behandeling worden in kaart gebracht.

Tevens wordt het arbeidsverleden, de invloed van de klachten op het werk en de invloed van het werk op de klachten nagegaan. Aansluitend op het gesprek met de psycholoog volgt een circa twee uur durend testonderzoek. In dit tweede gesprek met de psychiater wordt een psychiatrische diagnose (DSM-5) gesteld.

De bevindingen van psycholoog en psychiater worden samengevoegd in een rapportage, waarin de door verwijzer gestelde vraagstelling worden beantwoord. De inhoud van dit rapport wordt door de psychiater met de cliënt besproken. Is het onderzoek geïndiceerd in het kader van een wettelijke regeling, dan wordt de rapportage altijd verstuurd naar de verwijzend arts. De cliënt heeft in dit geval geen blokkeringsrecht. In overige gevallen wordt de rapportage verstuurd naar de verwijzend arts, tenzij de cliënt dit blokkeert.

Toepassing

De Expertise wordt voornamelijk toegepast bij (de verwachting van) langdurend ziekteverzuim en WIA-problematiek, persoonlijkheidsvraagstukken, herhaalde ziekmeldingen, arbeidsconflicten en bij onduidelijkheid over de aard van de arbeidsongeschiktheid.

Mogelijke vraagstellingen:

• Aan welke objectief vast te stellen ziekte(n) of gebrek(en) lijdt de cliënt?
• Wat is de diagnose?
• Is er sprake van een persoonlijkheidsproblematiek?
• Welke objectiveerbare beperkingen vloeien voort uit de diagnose?
• Zijn er behandelmogelijkheden?
• Hoe of wat is de prognose?

Aanmelden

Je kunt jouw cliënt aanmelden voor een expertise via onderstaande knop. Vink op het aanmeldformulier ‘Expertise’ aan. Heb je vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers via (088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.

Aanmelden