Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeVerwijzerBehandeling

Behandeling

HSK biedt uw cliënt de beste psychische zorg in de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Wij bieden behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR of online therapie (CGT). Alle behandelingen zijn klachtspecifiek en wetenschappelijk effectief bevonden. Het herstel van uw cliënt staat voorop en wij behandelen zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

HSK is daarnaast gespecialiseerd in werknemerszorg. Wij bieden werkgerichte @Work interventies aan, om het werk en de werkgever actief te betrekken bij het herstel en de re-integratie. Lees meer over re-integratie @Work.

Om te voorkomen dat beginnende psychische klachten verergeren bieden we preventieve interventies. Lees meer over HSK preventie.

Resultaat telt

Onze psychologen behandelen psychische stoornissen bewezen sneller en effectiever dan andere GGZ-instellingen. Onze behandelresultaten zijn tot twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in het tweede jaar is een behandeling bij HSK nog effectief (SBG kwalificatie ‘goed’), waar het effect bij andere zorgaanbieders verwaarloosbaar is.

Gemiddeld behandeleffect 2016 (bron: Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg, https://www.sbggz.nl/)

We stellen het klachtenniveau vast aan de hand van een vragenlijst met 48 vragen over het welbevinden van de cliënt (de Symptom Questionnaire SQ-48). De gemiddelde SQ-48 score van onze cliënten is bij aanmelding 49. Dit getal is vergelijkbaar met de hoogte van de score van cliënten die zich voor ambulante behandeling aanmelden bij andere GGZ-instellingen. Na onze behandeling daalt deze score tot gemiddeld 36. Dit is een score in de buurt van de gemiddelde Nederlandse populatie, score 35.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de bewezen effectieve behandelmethode die wij inzetten bij verschillende soorten psychische stoornissen. De verbeterpercentages voor deze behandelmethode liggen tussen de 80-100%.

EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een kortdurende behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.

Behandelingen per stoornis:

Wat behandelen wij niet?

De DSM-5 is het standaard diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen. HSK kent een aantal exclusiecriteria op basis van de DSM-5 diagnose.

Exclusiecriteria