HomeVerwijzerBehandeling

Behandeling

HSK biedt jouw cliënt de beste psychische zorg in de Basis GGZ en Specialistische GGZ. Wij bieden behandelingen op basis van cognitieve gedragstherapie (CGT), EMDR of online therapie (CGT). Alle behandelingen zijn klachtspecifiek en wetenschappelijk effectief bevonden. Het herstel van jouw cliënt staat voorop en wij behandelen zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

HSK is daarnaast gespecialiseerd in werknemerszorg. Wij bieden werkgerichte @Work interventies aan, om het werk en de werkgever actief te betrekken bij het herstel en de re-integratie. Lees meer over re-integratie @Work.

Om te voorkomen dat beginnende psychische klachten verergeren, biedt onze zusterorganisatie Vitalmindz preventieve interventies. Lees meer over de preventieve oplossingen van Vitalmindz

Resultaat telt

Onze psychologen behandelen psychische stoornissen bewezen sneller en effectiever dan andere ggz-instellingen. Onze behandelresultaten zijn tot twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook in het tweede jaar is een behandeling bij HSK nog effectief (SBG kwalificatie ‘goed’), waar het effect bij andere zorgaanbieders verwaarloosbaar is.

Gemiddeld behandeleffect 2016 (bron: Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg, https://www.sbggz.nl/)

We stellen het klachtenniveau vast aan de hand van een vragenlijst met 48 vragen over het welbevinden van de cliënt (de Symptom Questionnaire SQ-48). Ten behoeve van vergelijkbaarheid van uitkomsten wordt dit omgerekend naar een T-score. De gemiddelde T-score van onze cliënten is bij aanmelding 49. Dit getal is vergelijkbaar met de hoogte van de score van cliënten die zich voor ambulante behandeling aanmelden bij andere ggz-instellingen. Na onze behandeling daalt deze score tot gemiddeld 36. Dit is een score in de buurt van de gemiddelde Nederlandse populatie, score 35.

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is de bewezen effectieve behandelmethode die wij inzetten bij verschillende soorten psychische stoornissen. De verbeterpercentages voor deze behandelmethode liggen tussen de 80-100%.

EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een kortdurende behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.

Behandelingen per stoornis:

Wat behandelen wij niet?

De DSM-5 is het standaard diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen. HSK kent een aantal exclusiecriteria op basis van de DSM-5 diagnose.

Exclusiecriteria