Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeWat behandelen wij niet?

Wat behandelen wij niet?

Als er sprake is van onderstaande psychische klachten en stoornissen, kunnen onze psychologen u niet goed genoeg helpen. Om die reden zullen zij u terug verwijzen naar uw huisarts met het advies u te verwijzen naar een instantie die u wel kan helpen met uw klachten.

Exclusiecriteria

De DSM-5 is het standaard diagnostisch en statistisch handboek voor psychische stoornissen. HSK kent een aantal exclusiecriteria op basis van de DSM-5 diagnose.

De volgende stoornissen behandelen wij niet

  • Schizofrenie, psychose of waanstoornis
  • Stoornissen in en door het gebruik van middelen zoals alcohol en drugs
  • Bipolaire stoornis
  • Ernstige persoonlijkheidsproblematiek, bijv. borderline persoonlijkheidsstoornis met automutilatie is een exclusiecriterium. HSK behandelt geen persoonlijkheidsstoornissen als hoofdclassificatie.
  • Eetstoornissen en eetproblemen
  • NAH (Niet Aangeboren Hersenletsel) en / of IQ < 80: Parkinson valt onder NAH
  • Ontwikkelingsstoornissen: AD(H)D, ASS,
  • Ernstige suïcidaliteit en/of crisisgevoeligheid
  • Taalbarrière. HSK biedt behandelingen aan in de Nederlandse en Engelse taal. Voor cliënten die de Nederlandse of Engelse taal niet machtig zijn, verdient het de voorkeur door te verwijzen naar een andere instelling die bijvoorbeeld gespecialiseerd is in transculturele problematiek.