HomeCliëntPsychische hulp

Psychische hulp

HSK is gespecialiseerd in psychische hulp en biedt jou de beste behandeling voor jouw psychische problemen. Wij bieden psychische hulp op basis van cognitieve gedragstherapie, EMDR of online therapie. Alle behandelingen zijn in principe kortdurend en doelgericht. Jouw herstel staat altijd voorop en wij behandelen jou zo lang als nodig en zo kort als mogelijk.

Onze psychische hulp in de Basis GGZ en Specialistische GGZ is op maat ontwikkeld voor de verschillende psychische klachten en wetenschappelijk effectief bevonden. Denk hierbij aan een depressie behandeling of trauma behandeling. Maar ook voor angst, burn-out klachten en andere psychische problemen ben je bij ons aan het juiste adres.

Cliënt Titus over zijn behandeling

Resultaat van onze psychologische hulp en behandelingen

Om het effect van een behandeling te meten, maken wij tijdens en na de behandeling gebruik van Routine Outcome Measurement-vragenlijsten (ROM).

Onze psychologen behandelen psychische problemen bewezen sneller en effectiever dan andere ggz-instellingen. Onze behandelresultaten zijn tot twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde.

Gemiddeld behandeleffect 2016 (bron: Stichting Benchmark Geestelijke Gezondheidszorg)

Cognitieve Gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie is een bewezen effectieve behandelmethode die wij inzetten bij verschillende soorten psychische problemen. De verbeterpercentages voor deze behandelmethode liggen tussen de 80-100%.

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Gedragstherapie gaat over de invloed van ons gedrag op onze gevoelens. Cognitieve therapie gaat over de invloed van onze gedachten op onze gevoelens. De combinatie van beide therapievormen is nóg effectiever. We leren je grip te krijgen op jouw klachten. Je leert belemmerende (negatieve) gedachten over jezelf, anderen of de wereld ontdekken en om te zetten naar meer helpende gedachten.

Een behandeling volgens cognitieve gedragstherapie heeft een vaste structuur. Er wordt gestart met het opstellen van de behandeldoelen. Vervolgens zorgen de gesprekken en (huiswerk)opdrachten om meer inzicht te krijgen in jouw probleem en hoe je hier mee om kunt gaan (coping). In de laatste fase wordt teruggekeken naar het leerproces en maakt de psycholoog gezamenlijk met jou een terugvalpreventie plan.

EMDR

EMDR is een afkorting van Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Dit is een kortdurende behandelmethode om traumatische ervaringen te verwerken.

Onze behandelaren

Wij werken met kleine zelfstandige teams van maximaal 12 psychologen per vestiging. Ieder team bestaat uit meerdere specialisten, zoals psychologen, gz-psychologen, klinisch psychologen en psychotherapeuten. Per team streven we naar een optimale verdeling van ervaring en specialismen.

Onze psychologen besteden veel tijd aan het bijhouden en verder uitbreiden van hun kennis, zo zijn ze bekend met de laatste behandelinzichten. Onze psychologen werken allemaal volgens de voor jouw klachten aangewezen behandelrichtlijn en hebben hierbij veel oog voor uw persoonlijke omstandigheden.  

 Onze behandelingen:

Zit u niet lekker in uw vel, maar weet u niet precies wat er aan de hand is?

Twijfelt u om naar een psycholoog te gaan? Doe dan gratis en anoniem de zelftest. Deze test geeft een indicatie in welke mate u last heeft van psychische klachten en geeft u advies over eventuele psychische hulp.

Uw familie en naasten

Wanneer jouw psycholoog denkt dat dit van meerwaarde zou kunnen zijn voor jouw behandeling, kan hij of zij jou vragen om een naaste mee te nemen naar jouw afspraak bij HSK. Daarnaast kan het voor naasten handig zijn om meer te weten over een diagnose die bij jou is vastgesteld. Op de website van HSK kunnen zij hier meer informatie over psychische klachten vinden. Ook is er eventueel informatie te vinden op thuisarts.nl

Ontspanningsoefeningen

In de behandeling van stressgerelateerde klachten zetten wij ook ontspanningsoefeningen in. Deze delen wij graag met jou en vindt je hier.