Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeVerwijzerDiagnostische OnderzoekenScreening

Screening

Tijdens de Screening worden de diagnose, het klachtenniveau en de interventiebehoefte van de cliënt vastgesteld. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend behandel- en interventieplan. De Screening is het juiste instrument als er een verdenking bestaat van psychische problematiek (AS-I).

Snel & transparant

Uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanmelding vindt de Screening plaats. De Screening bestaat uit een gesprek met een GZ psycholoog, een digitaal vragenlijstonderzoek (persoonlijke vragenlijst, MINI, SQ-48 en ADP-IV). De resultaten van de Screening worden verwerkt in een behandel- en interventieplan.

Financiering

De screening wordt uitsluitend privaat aangeboden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de cliënt en het eigen risico wordt niet aangesproken. Ook blijven er meer behandelsessies over in het behandeltraject. Er wordt vooraf geen offerte uitgebracht. De aanmelding zet de onderzoeksprocedure direct in gang zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Na afronding van het onderzoek wordt een factuur verstuurd naar de opdrachtgever, zoals aangegeven op het aanmeldformulier.

Voordelen van de Screening

  • Snelle start van de Screening, zonder verplichte eisen aan de verwijsbrief: de cliënt wordt snel gezien.
  • Geen vertraging bij start van de Screening door eisen aan (regie)behandelaar.
  • Het behandel- en interventieplan is uitgebreider dan in de publieke markt mogelijk is.
  • Geen aanspraak op het eigen risico en de basisverzekering van de cliënt.
  • Extra service voor de bedrijfsarts over gerichte doorverwijzing naar Basis GGZ dan wel de Specialistische GGZ.
  • Er blijft een extra behandelsessie over voor de cliënt, zowel binnen de Basis GGZ als binnen de Specialistische GGZ.

Screening anderstalig

We bieden de Screening aan in de Nederlandse en Engelse taal.

Aanmelden

Wilt u uw cliënt aanmelden voor de Screening, klik dan op onderstaande aanmeldknop. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via (088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.

aanmelden