Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeOver HSKKwaliteit

Kwaliteit

Wij zijn trots op de kwaliteit van onze dienstverlening en hechten veel waarde aan het continu verbeteren hiervan. Wij werken met universitair geschoolde psychologen, die zijn opgeleid in de cognitieve gedragstherapie. Ook leiden wij onze psychologen op voor een registratie in het kader van de Wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG; gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog). Bovendien nemen wij de algemene privacywetgeving in acht.

HKZ-certificaat

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen werken wij met een kwaliteitsmanagementsysteem. In 2006 heeft HSK hiervoor het HKZ-keurmerk ontvangen. Dit is een ISO9001 kwaliteitscertificaat in de gezondheidszorg dat strenge eisen stelt aan o.a. interne processen, de betrouwbaarheid van resultaten, cliëntgericht handelen en het continu verbeteren van de zorg- en dienstverlening zowel intern als naar klanten en cliënten toe.

Cliëntervaringen

Wij vinden het belangrijk om te weten of u, onze cliënt, ook tevreden bent over onze kwaliteit van zorg. Daarom vragen wij aan het eind van uw behandeling of u deel wilt nemen aan ons cliënttevredenheidsonderzoek. De resultaten van dit onderzoek helpen ons bij de continue verbetering van de dienstverlening.

Onze resultaten van 2019

HSK en de wetenschap

Wij toetsen onze werkwijze voortdurend aan de meest recente inzichten binnen het vakgebied. Hiervoor werken wij samen met diverse universiteiten in binnen- en buitenland. We zijn continu bezig met vernieuwing van ons aanbod en zijn trendsetter in verbetering van de psychische gezondheidszorg in Nederland.

Behandelprotocollen

HSK werkt volgens de behandelrichtlijnen uit de GGZ-standaarden die gevat zijn in actuele behandelprotocollen voor de betreffende stoornissen. Op Thuisarts.nl vindt u informatie over psychische stoornissen die op deze standaarden is gebaseerd.

Kwaliteitsstatuut

HSK heeft een kwaliteitsstatuut vanaf 1 januari 2017 conform de huidige wet- en regelgeving. In dit document staat beschreven hoe HSK werkt en wat een (potentiële) cliënt kan verwachten van HSK. Klik hier om het kwaliteitsstatuut van HSK te openen.

Second opinion

Een second opinion onderzoek betreft het vragen van de mening van een andere zorgverlener dan de eigen behandelaar. Er wordt een advies gevraagd van een onafhankelijk psychiater of psycholoog over een lopende psychiatrische of psychologische behandeling van een cliënt. Er kan om een second opinion gevraagd worden bij een andere instelling of zorgaanbieder als bijvoorbeeld de behandeling stagneert of als er twijfels zijn over de gestelde diagnose.

Een second opinion is geen motie van wantrouwen ten opzichte van de behandelaar, maar de mogelijkheid om andere informatie te verzamelen en een andere blik op de feiten te verkrijgen. Als u twijfels heeft, kunt u deze het beste eerst bespreken met uw eigen behandelaar. Blijven de twijfels bestaan, dan kunt u in overleg een second opinion aanvragen.