Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeWerkgeverHSK Trauma

HSK Trauma

Heeft uw medewerker een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Zoals een bedrijfsongeval of een agressie incident? Of lopen uw medewerkers risico om schokkende gebeurtenissen mee te maken binnen uw organisatie? Dan is het van belang dat u als werkgever zorgt voor de juiste opvang, nazorg en eventuele behandeling. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook omdat de Arbowet u hiertoe verplicht.

Voor effectieve, passende opvang, nazorg en behandeling  kunt terecht bij HSK Trauma. Onze ervaren hulpverleners bieden 24/7 opvang en nazorg, trainingen voor eerste bedrijfsopvang en indien nodig snel in te zetten evidence based traumabehandelingen.  

24/7 Trauma opvang en nazorg

Het kan voorkomen dat een medewerker een schokkende gebeurtenis meemaakt. Bijvoorbeeld een agressie incident of een ongeval. Dan is het belangrijk dat u direct goede 24/7 opvang en nazorg krijgt. 
lees verder

Traumatest

Een schokkende gebeurtenis is heftig en kan veel impact hebben op uw medewerker. Met de traumatest kijkt onze hulpverlener of uw medewerker goed herstelt of dat er toch extra hulp nodig is.
lees verder

Traumabehandeling

Als blijkt dat uw medewerker traumabehandeling nodig heeft, kan hij of zij hiervoor terecht bij onze gespecialiseerde psychologen. Zij zien uw medewerker binnen 10 dagen voor start behandeling.
lees verder

Training eerste bedrijfsopvang


Het is belangrijk dat uw organisatie weet wat de do’s & don’ts zijn tijdens de opvang na een schokkende gebeurtenis. Want ondanks goede bedoelingen kunnen bepaalde handelingen soms averechts werken.
lees verder