HomeWerkgeverHSK Trauma

HSK Trauma

Heeft jouw medewerker een schokkende gebeurtenis meegemaakt? Zoals een bedrijfsongeval of een agressie incident? Of lopen jouw medewerkers risico om schokkende gebeurtenissen mee te maken binnen jouw organisatie? Dan is het van belang dat je als werkgever zorgt voor de juiste opvang, nazorg en eventuele behandeling. Niet alleen vanuit goed werkgeverschap, maar ook omdat de Arbowet je hiertoe verplicht.

Voor effectieve, passende opvang, nazorg en behandeling kun je terecht bij HSK Trauma. Onze ervaren hulpverleners bieden 24/7 opvang en nazorg, trainingen voor eerste bedrijfsopvang en indien nodig snel in te zetten evidence based traumabehandelingen.  

24/7 Trauma opvang en nazorg

Het kan voorkomen dat een medewerker een schokkende gebeurtenis meemaakt. Bijvoorbeeld een agressie incident of een ongeval. Dan is het belangrijk dat je direct goede 24/7 opvang en nazorg krijgt. 
lees verder

Traumatest

Een schokkende gebeurtenis is heftig en kan veel impact hebben op jouw medewerker. Met de traumatest kijkt onze hulpverlener of jouw medewerker goed herstelt of dat er toch extra hulp nodig is.
lees verder

Traumabehandeling

Als blijkt dat jouw medewerker traumabehandeling nodig heeft, kan hij of zij hiervoor terecht bij onze gespecialiseerde psychologen. Zij zien jouw medewerker binnen 10 dagen voor start behandeling.
lees verder

Training eerste bedrijfsopvang


Het is belangrijk dat jouw organisatie weet wat de do’s & don’ts zijn tijdens de opvang na een schokkende gebeurtenis. Want ondanks goede bedoelingen kunnen bepaalde handelingen soms averechts werken.
lees verder