HomeWerkgeverTraining eerste bedrijfsopvang


Training eerste bedrijfsopvang


Werkt uw organisatie met een bedrijfsopvang team (BOT) of collegiaal opvang team (COT)? Of bent u leidinggevende in een organisatie waar uw medewerkers risico lopen om bedrijfsincidenten of -ongevallen mee te maken? Dan is het belangrijk dat deze teams of uw leidinggevenden weten wat de do’s & don’ts zijn tijdens de opvang na een schokkende gebeurtenis. Want ondanks goede bedoelingen kunnen bepaalde handelingen soms averechts werken. 

Misverstand over ‘goede’ slachtofferhulp

Er bestaan veel misverstanden over wat ‘goede’ slachtofferhulp is. Wist u dat een grootmisverstand op het gebied van slachtofferhulp is dat men direct over de schokkende gebeurtenis moet praten, omdat de ‘klap’ anders later komt? Het exploreren van emoties of het blijven praten over de gebeurtenis kan de klachten zelfs verergeren. Een ander misverstand is dat het goed is om zo snel mogelijk weer het werk te hervatten. Dat is wel een uitgangspunt, maar kan soms schadelijk zijn.

De Arbowet hoofdstuk 2, artikel 3 verplicht u als werkgever om goede opvang en/of nazorg mogelijkheden te bieden aan uw medewerkers na bedrijfsongevallen, agressie incidenten of andere schokkende gebeurtenissen. Maar als u het organiseert, wilt u het als werkgever ook goed regelen voor uw medewerkers, met passende aandacht en de juiste (effectieve) gedoseerde begeleiding. 

Training eerste bedrijfsopvang

Training eerste bedrijfsopvang
 bij een schokkende gebeurtenis

Training eerste bedrijfsopvang na schokkende gebeurtenissen

Dit kunt u doen door uw BOT of COT teamleden deel te laten nemen aan de training eerste bedrijfsopvang. Tijdens deze 4 uur durende praktische training leren zij:

✓ De juiste technieken & methodieken volgens de laatste inzichten;
✓ De do’s & don’ts tijdens opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen;
✓ Oefenen met situaties uit de eigen praktijk;
✓ Samenwerking met professionals (wanneer schaal je op?)

De training kan ook gegeven worden voor leidinggevenden. Zij leren:

✓ De juiste technieken & methodieken volgens de laatste inzichten;
✓ De do’s & don’ts tijdens opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen;
✓ Oefenen met situaties die mensen zelf inbrengen vanuit de praktijk;
✓ Samenwerking met professionals (wanneer schaal je op?);
✓ Hoe communiceer je het binnen de organisatie, wie kun je inzetten en hoe   manage je het?

De training wordt begeleid door één van onze trauma experts. Zij hebben al meer dan 20 jaar ervaring in traumaopvang. Voorafgaand aan de training vindt altijd een korte briefing plaats, zodat de training zo goed mogelijk aansluit bij uw situaties die zich voordoen binnen uw organisatie. De training vindt bij voorkeur in company plaats, indien gewenst kan de training plaatsvinden op een locatie buiten de organisatie.

Resultaat

Na afloop van de training weten uw BOT of COT teamleden en uw leidinggevenden hoe zij kunnen voorzien in de juiste en effectieve opvang en nazorg na schokkende gebeurtenissen. Zo biedt u als werkgever de juiste opvang en nazorg waarmee onnodig lijdensdruk en uitval door psychische klachten voorkomen kan worden.

Contact

Wilt u de training organiseren voor uw BOT- of COT teams of leidinggevenden? Vul dan het contactformulier in aan de zijkant van deze pagina, dan nemen wij contact met u op.