HomeVerwijzerDiagnostische Onderzoeken

Diagnostische Onderzoeken

U kunt naar HSK verwijzen voor een standaard diagnostisch onderzoek; de screening of intake. Daarnaast biedt HSK een aantal uitgebreide onderzoeken.

Screening

Met de Screening worden de diagnose (alle assen van DSM-5), het psychische klachtenniveau en de interventiebehoefte van de cliënt vastgesteld. Tevens wordt de werksituatie in kaart gebracht. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend behandel- en interventieplan. 
Lees verder.

Intake

Met de Intake worden de diagnose (alle assen van DSM-5) en het psychische klachtenniveau van cliënten vastgesteld. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend advies en behandelplan. De intake volgt op een verwijzing voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Uitgebreide diagnostische onderzoeken:

Expertise

De Expertise wordt voornamelijk toegepast om onder andere een diagnose of persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen bij bijvoorbeeld (de verwachting van) langdurig ziekteverzuim.
Lees verder.

Loopbaanadvies

Voor loopbaanadvies kun je terecht bij onze zusterorganisatie Vitalmindz. Het kan ingezet worden om meer inzicht te krijgen in de capaciteiten, persoonlijkheid en geschiktheid voor een huidige of toekomstige functie, bijvoorbeeld vanwege veranderingen binnen de organisatie of na uitval. Lees alles over het loopbaanadvies van Vitalmindz.