Diagnostische Onderzoeken

U kunt naar HSK verwijzen voor een standaard diagnostisch onderzoek; de screening of intake. Daarnaast biedt HSK een aantal uitgebreide onderzoeken.

Screening

Met de Screening worden de diagnose (alle assen van DSM-5), het psychische klachtenniveau en de interventiebehoefte van de cliënt vastgesteld. Tevens wordt de werksituatie in kaart gebracht. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend behandel- en interventieplan.
Lees verder.

Intake

Met de Intake worden de diagnose (alle assen van DSM-5) en het psychische klachtenniveau van cliënten vastgesteld. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend advies en behandelplan. De intake volgt op een verwijzing voor de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Uitgebreide diagnostische onderzoeken:

Expertise

De Expertise wordt voornamelijk toegepast om onder andere een diagnose of persoonlijkheidsproblematiek vast te stellen bij bijvoorbeeld (de verwachting van) langdurig ziekteverzuim.
Lees verder.

Inzetbaarheid analyse

De inzetbaarheid analyse is een effectief, functie-onafhankelijk instrument om de eigenschappen die van belang zijn voor het functioneren van werknemers in kaart te brengen.
Lees verder.

Inzetbaarheid assessment

Het inzetbaarheid assessment is bedoeld om de geschiktheid van een werknemer voor een functie te bepalen. Het assessment kan ingezet worden voor bijvoorbeeld werving- en selectie doeleinden, loopbaanadvisering en outplacement trajecten.
Lees verder.

Neuropsychologisch onderzoek (NPO)

Het neuropsychologisch onderzoek wordt toegepast wanneer er een verdenking bestaat dat er een relatie is tussen cognitieve, emotionele en gedragsverschijnselen en het (dis)functioneren van de hersenen.
Lees verder.

Loopbaanadvies

Loopbaanadvies kan ingezet worden om de geschiktheid voor een huidige of toekomstige functie te bepalen. Het kan ingezet worden voor re-integratietrajecten, outplacement en jobrotation. Het kan tevens ingezet worden voor werving- en selectie doeleinden of studiekeuze.
Lees verder.