HomeWerkgeverRe-integratie | Werkgever@Work Kort

@Work Kort

De werkgerichte interventie @Work Kort wordt ingezet bij kortdurende behandelingen en bevordert klachtenreductie en werkhervatting of voorkomt uitval van de medewerker. Werk is een integraal onderdeel van de interventie. Voor de werkgerichte interventie @Work Kort staan zeven werkgerelateerde onderdelen ter beschikking:

1. Snelle start

Een hoge frequentie van sessies aan het begin van de behandeling heeft een aantoonbaar positief effect op de klachtenreductie en werkhervatting.

2. Werkhervatting of verzuimpreventie

Naast klachtenreductie is er in dit traject extra aandacht voor werkhervatting of het voorkomen van verzuim. Onderzoek toont aan dat deze werkgerichte methode een positief effect heeft op de werkstatus van een cliënt.

3. Telefonische intake werkgever

Bij aanvang van de interventie neemt de behandelend therapeut telefonisch contact op met de werkgever / casemanager voor afstemming over de werksituatie.

4. Medische rapportage bedrijfsarts

De bedrijfsarts krijgt na elke vijfde behandelsessie een uitgebreide rapportage over het behandelplan en de voortgang van de cliënt in het behandeltraject.

5. Procesinformatie werkgever/casemanager

De werkgever/casemanager wordt doorlopend geïnformeerd over de werkwijze van HSK en de voortgang van het traject zoals sessiedata, re-integratieverloop en vervolgstappen. Dit betreft uitsluitend niet-medische informatie.

6. Telefonisch contact werkgever/casemanager

De behandelend therapeut neemt telefonisch contact op met de werkgever/casemanager gedurende de interventie voor afstemming. Indien gewenst kan de werkgever/casemanager ook contact opnemen met de therapeut over het verloop van de interventie, de voortgang en vervolgstappen.

7. @Work gesprek

Er vindt een @Work gesprek plaats tussen cliënt en therapeut over de werksituatie van de medewerker. Er worden gerichte adviezen gegeven aan de medewerker om het eigen welzijn op het werk te verbeteren.

8. Terugvalpreventie

De cliënt stelt samen met de behandelend therapeut een plan op om terugval in de toekomst te voorkomen, met extra aandacht voor de werksituatie. Terugvalpreventie is een onderdeel van alle behandelingen van HSK.

Financiering

Alle Nederlandse zorgverzekeraars hebben HSK gecontracteerd en vergoeden (deels) de behandeling. De behandeling wordt gedeclareerd bij de zorgverzekeraar van de medewerker. De werkgerichte @Work interventie wordt bij jou in rekening gebracht.

Het is mogelijk om naast de @Work interventie ook het behandeltraject privaat te financieren. Er wordt dan geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de medewerker. Wil je meer weten over de private financiering van onze @Work zorg & interventie producten? Lees meer over private @Work zorg & interventie producten.

Download Brochure (PDF)

Contact

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met onze medewerkers via 088 – 11 55 855 of klantenservice@hsk.nl.