HomeOver HSKPrivacy

Privacy

HSK hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Privacy wanneer je onze website bezoekt (incl. cookies)

Bij het bezoeken van de website https://www.hsk.nl/ worden jouw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. In de volgende privacy statement vertellen we je welke gegevens we verwerken en wat we met die gegevens doen.

Lees ons privacy statement.
Lees meer over cookies.

Privacy wanneer je in behandeling bent (geweest)

Wij verzamelen en bewaren persoonsgegevens voor diagnostiek en behandeling, echter niet meer dan strikt noodzakelijk. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Jouw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving.

Meer informatie over uw rechten en plichten vindt u in ons privacyreglement.

Contact

Heb je een vraag, tip of klacht over privacy? Stuur een e-mail naar de Functionaris Gegevensbescherming via fg@mentalcaregroup.nl. Je kunt ook een brief sturen naar:

HSK Groep B.V.
T.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 134
6800 AC Arnhem