HomeOver HSKJouw mening

Jouw mening

Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag. Je kunt een klacht het beste eerst voorleggen aan jouw behandelaar. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van jouw ontevredenheid met je te bespreken. Daarnaast kun je je ook altijd richten tot de leidinggevende van jouw behandelaar, de regiomanager. Veel vragen, problemen en klachten kunnen zo in de praktijk worden opgelost.

Kom je er toch niet uit, dan kun je schriftelijk of per e-mail jouw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris via klachten@hsk.nl of per post op onderstaand adres. Geef in jouw e-mail of brief in ieder geval een beknopte omschrijving van jouw klacht en vermeld ook het doel van de klacht, jouw contactgegevens en jouw geboortedatum.

HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 134
6800 AC Arnhem

De klachtenfunctionaris van HSK is onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol. De klachtenfunctionaris zal samen met jou en HSK de mogelijkheden onderzoeken om tot een oplossing voor jouw klacht te komen. Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van HSK te behartigen. Indien gewenst is het dan ook mogelijk om rechtstreeks contact op te nemen met de cliëntenraad via clientenraad@hsk.nl.

Mocht je er onverhoopt niet met HSK en de klachtenfunctionaris uitkomen, dan kun je je richten tot de externe geschillencommissie waarbij HSK is aangesloten. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt jou dan verdere informatie toe over het verloop van dit proces inclusief de contactgegevens van de externe geschillencommissie. In onze klachtenregeling vind je meer informatie over wat je kunt doen met jouw klacht of suggestie.