Corona virus

Wij doen er alles aan om een gezonde omgeving voor onze cliënten en  psychologen te bieden op de vestigingen van HSK. Kunnen of willen cliënten niet naar een vestiging komen, dan behandelen wij telefonisch of online via beeldbellen. Misschien is dat even wennen voor cliënten maar gelukkig heeft HSK hier goede ervaring mee.

Lees meer over behandelen op afstand

Extra psychische ondersteuning

Wij willen u als werkgever en uw medewerkers extra ondersteunen waar mogelijk in deze ingewikkelde tijd. We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis, waarin aangepast werk of thuiswerken opeens heel gewoon is geworden. Een psychische supportlijn of Mental Check-in kan dan helpen.

Lees meer over de psychische supportlijn
HomeOver HSKUw mening

Uw mening

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u. U kunt een klacht het beste eerst voorleggen aan uw behandelaar. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u de teamleider of regiomanager aanspreken.

Komt u er toch niet uit, dan kunt u schriftelijk of per e-mail uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris via klachten@hsk.nl of per post op onderstaand adres. Vermeld daarbij altijd uw geboortedatum.

HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 134
6800 AC Arnhem

Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt met u niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt u dan een informatiebrochure toe over het verloop van dit proces inclusief de contactgegevens. Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van HSK te behartigen. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie over wat u kunt doen met uw klacht of suggestie.