Extra mentale ondersteuning

We merken dat medewerkers soms onzekerheden, angsten of stress kunnen ervaren in deze coronacrisis. Merkt u dit ook? Onze mentale supportlijn met coaching kan dan helpen.

Lees meer over de mentale supportlijn
HomeOver HSKUw mening

Uw mening

Wanneer u ontevreden bent over onze dienstverlening, vernemen wij dit graag van u. U kunt een klacht het beste eerst voorleggen aan uw behandelaar. Deze krijgt graag de gelegenheid om de oorzaak van uw ontevredenheid met u te bespreken. Als dit niet leidt tot een oplossing, kunt u de teamleider of regiomanager aanspreken.

Komt u er toch niet uit, dan kunt u schriftelijk of per e-mail uw klacht indienen bij onze klachtenfunctionaris via klachten@hsk.nl of per post op onderstaand adres. Vermeld daarbij altijd uw geboortedatum.

HSK Groep
T.a.v. klachtenfunctionaris
Postbus 134
6800 AC Arnhem

Mocht de klachtenfunctionaris er onverhoopt met u niet uitkomen, dan kunt u zich richten tot de externe klachtencommissie. De klachtenfunctionaris van HSK stuurt u dan een informatiebrochure toe over het verloop van dit proces inclusief de contactgegevens. Daarnaast heeft HSK een cliëntenraad. Deze is ingesteld om de belangen van de cliënten van HSK te behartigen. In onze klachtenfolder vindt u meer informatie over wat u kunt doen met uw klacht of suggestie.