Homewetenschappelijk-onderzoekOnderzoekslijn 4

Onderzoekslijn 4

De vierde onderzoekslijn is gericht op gepersonaliseerde psychische behandeling. Een behandeling werkt niet bij iedereen op dezelfde manier. HSK onderzoekt de voorspellers van behandeling: factoren die bepalen wat werkt. Zijn er bijvoorbeeld persoonlijke kenmerken van iemand aan te wijzen die uitmaken of een behandeling wel of niet werkt? Ook onderzoeken we de effectiviteit van behandeling, zodat we uitsluitend behandelingen aanbieden die wetenschappelijk bewezen effectief zijn. Dit onderzoek naar de voorspellers en effectiviteit leidt tot gepersonaliseerde behandelingen: op basis van kenmerken van cliënt is het mogelijk om behandeling op maat aan te bieden.

Effect of moderate alcohol consumption on within treatment respons to cognitive behavioral therapy treatment: a cohort study
Momenteel wordt er bij HSK geen speciale begeleiding geboden rondom het alcoholgebruik. De verwachting is dat een kans bestaat dat het nuttigen van alcohol voorafgaand aan de behandeling én tijdens de behandeling een rol zou kunnen spelen bij het behandelresultaat. Verschillende onderzoeken spreken elkaar nu tegen. Zo zijn er bijvoorbeeld onderzoeken die stellen dat alcoholgebruik in het geheel geen effect heeft op het behandelresultaat. Andere onderzoekers stellen echter dat alcoholgebruik weleens tot een minder behandelresultaat zou kunnen leiden. Met dit onderzoek hopen wij meer zicht te krijgen op de invloed van alcoholgebruik op de behaalde behandelresultaten.

Wat er onderzocht gaat worden bij HSK is in hoeverre alcoholgebruik vooraf en gedurende de behandeling samenhangt met het behandelresultaat van een CGT-behandeling bij cliënten met een depressie en/of angststoornis en/of somatisch symptoomstoornis met vermoeidheid als hoofdklacht. Hierbij worden de eenheden alcohol vooraf en gedurende de behandeling vergeleken met het therapieresultaat (SQ-48) gedurende en na behandeling.

Naam onderzoeker: drs. H. (Helmie) Stoof
Looptijd onderzoek: januari 2018 t/m december 2021
Dataverzameling 15 juni 2020 t/m 15 februari 2021

Het verbeteren van behandeluitkomst met een feedbacksysteem
Verwachte herstelcurves en predictoren van behandeluitkomst middels de Symptom Questionnaire (SQ-48).

De doelstelling van mijn onderzoek is tweeledig: Het eerste doel is het construeren van verwachte herstelcurves op basis van de klachtenlijst SQ-48.  Door het construeren van verwachte herstelcurves kan het beloop van behandelrespons inzichtelijk gemaakt worden en feedback hierover gegeven worden aan de patiënt.  Het tweede doel is het onderzoeken of voorspellers geïdentificeerd kunnen worden van behandelrespons wanneer behandelresultaat wordt gemeten met de SQ-48.

Op basis van behandelrespons of een gebrek hieraan, wordt besloten of het initiële behandelplan (de aanvankelijke indicatiestelling) gecontinueerd of bijgesteld dient te worden. Er zijn aanwijzingen dat een minder effectieve behandeling alsnog effectief kan worden indien de verandering van de oorspronkelijke indicatiestelling gebaseerd is op objectief gemeten behandelrespons èn indien de uitslag ook daadwerkelijk met de patiënt besproken wordt. De grafische weergave van de verwachte herstelcurves en de bijbehorende tolerantie intervallen biedt ondersteuning tijdens deze feedbackmomenten.

Naam onderzoeker: Drs. B.F. (Birgit) Booij
Looptijd onderzoek: 2017 tot 2020
Dataverzameling 2018 tot september 2019

Pagina onder constructie