HomeCliëntFinanciering en vergoedingen | Cliënt

Financiering en vergoedingen | Cliënt

Je zit niet lekker in je vel en wordt door een arts doorverwezen naar een psycholoog. Fijn dat je samen met de psycholoog aan de slag kunt, maar wat kost dat nu eigenlijk? Als het gaat om zorgkosten zit je natuurlijk niet te wachten op onaangename verrassingen. Hieronder leggen wij uit welke vergoedingsmogelijkheden er zijn en waar je op moet letten.

Zorgkosten vergoed door zorgverzekeraar

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Psychische zorg zit in het basispakket van alle zorgverzekeraars. Dit betekent dat jouw verzekeraar de zorgkosten voor de behandeling vergoedt. Zodra de verzekeraar de zorg vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op jouw nog openstaande eigen risico. Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld. Klik hier voor de maximumtarieven van de NZa 2023 en 2024.

Om zorgkosten bij jouw verzekeraar te kunnen declareren, hebben wij een verwijzing van jouw arts nodig. Jouw arts kan jou bij ons aanmelden, of je kunt jezelf bij ons aanmelden en de verwijsbrief van jouw arts bijvoegen.

In deze folder vind je meer informatie over de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg in Nederland.

Eigen risico

Verplicht eigen risico

Voor iedereen van 18 jaar en ouder geldt in Nederland een verplicht eigen risico. Voor de kalenderjaren 2023 en 2024 bedraagt dit € 385,- per verzekerde. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder de eerste € 385,- van verzekerde zorgkosten in een kalenderjaar zelf moet betalen.

Jouw intake en behandeling bij HSK worden door jouw zorgverzekeraar verrekend met jouw openstaande eigen risico. Dit betekent dat wanneer je jouw eigen risico nog niet of gedeeltelijk hebt gebruikt en bij HSK in behandeling komt, de kosten voor jouw behandeling afgetrokken worden van jouw nog openstaande eigen risico.

Goed om te weten dat dit ook het geval is, wanneer na de intake bij HSK onverhoopt zou blijken, dat HSK je niet kan behandelen of wanneer je zelf kiest om na de intake om niet bij HSK in behandeling te komen.

Jouw eigen risico wordt elk jaar dat je een intake of behandeling hebt bij HSK aangesproken.

Vrijwillig eigen risico

Wellicht heb je bovenop het verplicht eigen risico, een vrijwillig eigen risico afgesproken met jouw zorgverzekeraar. Dan kan het zijn dat je meer moet betalen. In dat geval worden namelijk de kosten voor jouw behandeling afgetrokken tot het maximale bedrag van jouw (resterende) verplicht + vrijwillig eigen risico. Je kunt altijd aan jouw zorgverzekeraar vragen hoeveel eigen risico er nog openstaat. Zij kunnen je ook informeren over de specifieke vergoedingen behorende bij jouw verzekering.

Kosten

Wanneer jouw behandeling begint is het niet meteen duidelijk hoe jouw behandeling er uit gaat zien. Of hoe lang het gaat duren. Daarom is vooraf meestal niet bekend hoeveel jouw behandeling in totaal gaat kosten. Het is vooraf wel duidelijk hoeveel elk onderdeel van de behandeling kost. Voor elk los onderdeel van jouw zorgtraject (de zorgprestaties) is een prijs afgesproken.

De kosten die HSK in rekening brengt bij jouw zorgverzekeraar zijn afhankelijk van verschillende factoren:

  • De duur van het consult. Hoe langer het consult duurt, hoe meer het kost. Wij gaan daarbij uit van de tijd die in de agenda voor jou was gepland.
  • Het beroep van de zorgverlener. Een psychiater is bijvoorbeeld duurder dan een gezondheidszorgpsycholoog.
  • De setting waarin de zorg plaatsvindt. Dit vind je terug in jouw behandelplan. In de meeste gevallen binnen HSK is dit de monodisciplinaire setting.
  • Het type consult; een diagnostiekconsult is duurder dan een behandelconsult.
  • Eventuele tariefkortingen of –opslagen die zijn afgesproken met jouw zorgverzekeraar.
Let op: dit zijn voorbeeldbedragen. De bedragen verschillen per situatie en per zorgverzekeraar.

Zelfbetalerstraject

HSK biedt de mogelijkheid om zelf de kosten van het traject te betalen. Wij declareren dan niet bij je zorgverzekering maar brengen de kosten direct bij jou in rekening. Wanneer je geen gebruik wil maken van declaratie via je zorgverzekeraar kun je aanmelden voor een screening via de knop “aanmelden”. Het is niet mogelijk om achteraf deze kosten toch te laten declareren bij je verzekeraar.

Meld je aan