HomeDigitale verwijshulp (4DKL+)

Digitale verwijshulp (4DKL+)

Zijn de aard en ernst van de klachten / stoornis niet bekend? Wilt u dit voor een verwijzing objectief vaststellen? Dan kunt u vóór aanmelding onze Digitale Verwijshulp samen met de cliënt invullen. U kunt ook de cliënt vragen deze in te vullen en vervolgens de resultaten met u te delen.

• Digitale vragenlijst (4DKL+)

 

• Kosteloos gebruik

• Objectieve indicatie van de klachten

• Advies over behandeling

Na het invullen van de vragenlijst kunt u of de cliënt de uitslag downloaden en delen via email. U kunt eventueel ook direct een aanmelding doen naar HSK vanuit de vragenlijst.

De digitale verwijshulp is een screeningstest op basis van de wetenschappelijk gefundeerde en welbekende 4DKL (Vierdimensionale Klachtenlijst). De digitale verwijshulp geeft een zo objectief mogelijke indicatie voor preventieve interventie of behandeling in de Basis GGZ of Specialistische GGZ.

Vragenlijst Digitale verwijshulp (4DKL+)