Download hier de whitepaper: Werkgericht behandelen

Alles over werkgericht behandelen

naar formulier

Als werkgever zorg je graag goed voor je medewerkers. Die zijn immers het kapitaal van je organisatie en stellen je in staat om je doelstellingen te behalen. Bij langdurig verzuim van je medewerker komen jouw plannen onder druk te staan en maak je kosten.

Een steeds groter aandeel van het langdurig verzuim heeft psychische klachten als oorzaak. Volgens ArboNed ging het in 2020 om 29% van het totale verzuim in Nederland. Wanneer we specifiek kijken naar het langdurig verzuim (langer dan zes weken), dan stijgt het aandeel psychisch verzuim fors, van 30% in 2016 naar 37% in de eerste helft van 2020.

Dat zijn niet de enige alarmerende cijfers. Ook blijkt de terugkeer naar werk na uitval vanwege psychische klachten steeds langer te duren. Het duurt gemiddeld 290 dagen voordat een medewerker die verzuimt als gevolg van psychische klachten weer aan het werk is. In 2016 was dat nog 167 dagen.1

Alle reden dus om als werkgever volop in te zetten op aanpakken van psychisch verzuim in je organisatie. Door onze jarenlange ervaring met de begeleiding van werknemers met psychische klachten zijn wij in staat om de verzuimduur binnen jouw organisatie te verkorten tot gemiddeld 65 dagen. Onze aanpak is erop gericht om bij psychisch verzuim een medewerker te motiveren het werk snel weer op te pakken. Juist door weer aan het werk te gaan kan een medewerker de tijdens de behandeling aangereikte interventies toepassen in de praktijk en geleidelijk weer vertrouwen opdoen in de eigen mogelijkheden. Hoe vaker je het geleerde toepast, des te groter bovendien de kans op het voorkomen van een terugval.

Deze paper is bedoeld om jou te informeren over onze werkgerichte aanpak van psychische klachten. Op de volgende pagina’s delen we graag met je wat wij precies doen om jouw medewerker zich snel weer beter te laten voelen.

In deze whitepaper:

  • Leest u over de kosten van verzuim
  • Ontdekt u de wetenschappelijke methode achter werkgericht behandelen
  • Bieden we de handvatten voor werkgericht behandelen in de praktijk

Download de whitepaper door hieronder het formulier in te vullen!

Download de whitepaper