HomeGebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door HSK met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan wegens voortschrijdende ontwikkelingen in de zorg niet altijd worden ingestaan.

HSK is niet aansprakelijk voor onjuiste en/of onvolledige informatie op deze website. Verwijzingen naar sites die niet door HSK worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel HSK uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan HSK niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door print-outs, kopieën, of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HSK.