HomeDepressie en andere stemmingsstoornissen

Depressie en andere stemmingsstoornissen

Wat is een depressie?

Voel jij je zelf al een tijdje somber en heb je geen energie of interesse meer voor activiteiten die je normaal gesproken als plezierig ervaart, kan er sprake zijn van depressie. Je levenslust lijkt verdwenen. Je voelt jezelf onzeker, besluiteloos of maakt je te veel zorgen. Veel personen verliezen gewicht omdat ze geen trek meer hebben. Een depressie is iets anders dan een sombere bui. Mensen met een depressie komen vaak nergens meer toe en kunnen zelfs plezierige activiteiten niet meer opbrengen. Ze kijken door een donkere bril naar de wereld.

Een depressie kan verschillende aanleidingen hebben, maar kan ook zomaar ontstaan. Een depressie kan een reactie zijn op een verlies of ingrijpende levensgebeurtenis. Het kan zijn dat je recent een dierbare hebt verloren, je in scheiding ligt of je relatie verbroken is of dat jij ontslagen bent. Ook positieve gebeurtenissen zoals de geboorte van een kind of een verhuizing kunnen tot depressieve klachten leiden. Als depressie in je familie voorkomt, is de kans op een depressie groter.

Klachten bij een depressie

Vaak is er bij depressie sprake van somberheid, van gevoelens van waardeloosheid of schuld en een sterke neiging tot piekeren. Dit gaat vaak samen met concentratieproblemen. Het kan zijn dat je situatie als uitzichtloos ervaart. Mensen met een depressie zijn somber over de toekomst. Dingen die je vroeger nog leuk vond, interesseren je nu niet meer. Eigenlijk heb je nergens zin in. Je ziet dingen negatief en voelt jezelf lusteloos. Ook kunnen slaapproblemen voorkomen. Je wordt te vroeg wakker of hebt juist moeite met inslapen. Het kan ook zijn dat je zo moe bent dat je alleen maar wilt slapen. Je ziet tegen de dag op en hebt daarom moeite met opstaan. Een depressie kan ook van invloed zijn op je eetlust. Het kan zijn dat je minder honger hebt of juist veel meer eet dan voorheen. De combinatie van klachten is bij iedereen weer anders. Een depressie kan eenmalig zijn, maar het komt ook voor dat jij er vaker in je leven mee te maken krijgt.

Hulp bij een depressie

Negatieve gedachten en futloosheid spelen een grote rol bij depressieve klachten. Je ziet overal tegenop en hebt de neiging om steeds minder te gaan doen. Hierdoor wordt je steeds somberder. Deze negatieve spiraal kun jij doorbreken door in actie te komen, door erop uit te gaan, te sporten en met vrienden af te spreken. Doordat je weer dingen onderneemt, heb je weer plezierige ervaringen. Hierdoor kan je stemming verbeteren.

Als jij niet opknapt is het belangrijk dat je hulp zoekt voor een depressie behandeling. Het is aan te raden om je klachten serieus te nemen en zo snel mogelijk in te grijpen. 

Online behandeling

Je hebt je eigen psycholoog en werkt gemiddeld twee keer per week online aan je behandeling. Je leert onder andere weer voldoende structuur, ontspanning en een gezond dag- en nachtritme opbouwen. Je onderzoekt negatieve, niet helpende, gedachten en leert deze te vervangen door meer helpende gedachten. Als je depressief bent is het vaak moeilijk om positieve eigenschappen van jezelf te zien. Je wordt gestimuleerd je bewust te worden van de dingen die je voor elkaar krijgt op een dag en die je leven aangenamer maken.

Onze online psychologen

Al onze online psychologen zijn stuk voor stuk bevlogen, gekwalificeerd en goed opgeleid. Zij zijn gespecialiseerd in het effectief online behandelen van de meest voorkomende psychische klachten. Zij nemen de tijd om naar jou te luisteren en bepalen samen met jou wat de beste aanpak is om van je klachten af te komen.