HomeHSK Werkgerichte Aanpak

HSK Werkgerichte Aanpak

Psychische klachten hebben vaak invloed op het werk en kunnen leiden tot verzuim. Ook kan uw werk invloed hebben op uw klachten. Werk is een belangrijk onderdeel van iemands leven. Het betrekken van de werksituatie bij de behandeling is daarom van belang voor een succesvolle behandeling en eventuele re-integratie. HSK is gespecialiseerd in werkgerichte psychische hulp en biedt u de beste behandeling voor uw psychische problemen.

Onze werkgerichte aanpak

Met onze werkgerichte behandeling betrekken wij uw werksituatie daarom bij de behandeling. Tijdens de behandeling ontvangt u concrete tips en adviezen die u in praktijk kunt brengen op de werkvloer. Hieronder informeren wij u over de verschillende onderdelen van onze werkgerichte interventies:

@Work gesprek

Tijdens dit gesprek gaat u met uw behandelaar in gesprek over uw werksituatie. Ter voorbereiding op dit gesprek ontvangt u een digitale test, de Personal Risk Manager, zodat u inzicht krijgt in uw eigen risicofactoren en arbeidstevredenheid.

Overleg met werkgever en bedrijfsarts

Uw behandelaar overlegt met de bedrijfsarts en adviseert uw werkgever hoe u het beste begeleid kunt worden tijdens re-integratie of ter voorkoming van verzuim. Adviezen aan uw werkgever of de bedrijfsarts worden altijd vooraf met u afgestemd.

Afstemmingsoverleg

In de meeste gevallen vindt een afstemmingsoverleg plaats. Dit is een overleg tussen u, uw leidinggevende en uw behandelaar waarin afspraken gemaakt worden over re-integratie of het voorkomen van verzuim.

Follow-upgesprek

In de meeste gevallen vindt drie maanden na afronding van de behandeling een follow-upgesprek plaats. Dit gesprek is bedoeld om uw mentale gezondheid en functioneren na afloop van uw behandeltraject te evalueren.

Privacy

HSK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij verzamelen en bewaren uw gegevens voor diagnostiek en behandeling. Uw gegevens worden verwerkt en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving. Privacy pagina

Cliëntportaal

Als cliënt van HSK krijgt u toegang tot uw eigen cliëntportaal. In dit portaal vindt u alle informatie rondom uw behandeling, waaronder verslagen van uw behandelaar. Ook gebruikt u dit portaal voor het maken van huiswerkopdrachten en het invullen van vragenlijsten.

Download (PDF)