Mental Check-In voor thuiswerkers (online)

De Mental Check-In is een kort, inventariserend en persoonlijk gesprek met uw medewerker ter voorkoming van psychisch verzuim. Tijdens het gesprek tussen de psycholoog en de medewerker wordt een individuele inschatting gemaakt op het gebied van mentale gezondheid en hoe het gaat met thuiswerken. Het gesprek vindt online plaats via beeldbellen.

Vragen die aan de orde komen zijn:

  • Hoe gaat het met je gezondheid?
  • Hoe ga je om met de huidige situatie ten aanzien van het coronavirus? Wat zijn jouw copingstrategieën?
  • Een aangepaste werksituatie; hoe ziet deze voor jou eruit en waar loop je tegenaan?
  • Ervaar je balans tussen de prive- en werksituatie?
  • Heb je alles onder controle of kan je wat hulp en tips gebruiken?

Er is tijd en aandacht voor de persoonlijke situatie, competenties, het karakter en het thuiswerkklimaat van uw medewerker.

Toepassing

De Mental Check-In is een gesprek van 30 minuten tussen onze psycholoog en uw medewerker.

De Mental Check-In wordt uit preventief oogpunt ingezet om goed zicht te houden op de mentale gezondheid van uw medewerker, die momenteel meer spanning en druk zou kunnen ervaren door de huidige situatie rondom het coronavirus. Dit betekent voor velen een aangepaste werken thuissituatie en meer bezorgdheid over onder andere de eigen gezondheid, de gezondheid van dierbaren, de werksituatie, de financiële situatie en over de toekomst. In deze situatie is het dus extra van belang om de risicofactoren van een ieder vroegtijdig te signaleren en te voorkomen dat uw medewerker wegens psychische problematiek uitvalt. De psycholoog geeft uw medewerker direct praktische tips om de mentale veerkracht te vergroten.

Vervolg

Indien extra mentale hulp nodig is, zal de psycholoog deze aanbieden aan uw medewerker of deze stimuleren zelf hulp te zoeken.

Snel

Binnen 24 uur na ontvangst van de aanmelding wordt er contact opgenomen met uw medewerker voor het inplannen van een afspraak. Binnen 5 werkdagen zal de Mental Check-In worden ingezet.

Tarief:

€ 75,-