HomeVerwijzerFinanciering en vergoedingen | Verwijzer

Financiering en vergoedingen | Verwijzer

De kosten van een behandeling en het eigen risico

Jouw medewerker is aangemeld voor een zorgtraject bij HSK. De hoogte van de kosten voor dit zorgtraject is afhankelijk van de behandeling die wij jouw medewerker aanbieden. Deze kosten kunnen bij de cliënt, zorgverzekeraar* en/of de werkgever in rekening worden gebracht. Hieronder vind je alle informatie omtrent de kosten van het zorgtraject. Klik hier voor meer informatie over de financiering van de interventies.

*HSK heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Aanmelding via de bedrijfsarts

Screening

Wanneer jouw medewerker naar HSK is doorverwezen door de bedrijfsarts zal hij/zij eerst worden uitgenodigd voor een screening. Deze screening wordt vergoed door de werkgever.

Behandeling

Na de screening wordt er bepaald welke behandeling het beste bij jouw medewerker past. De kosten voor deze behandeling worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om te weten dat wanneer de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar het (resterend) eigen risico zal worden aangesproken.

Wanneer de kosten voor de behandeling niet gedekt worden door de zorgverzekering zullen wij een offerte sturen aan de werkgever. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met de behandeling.

Wanneer de medewerker door de bedrijfsarts wordt aangemeld bij HSK bieden wij naast de behandeling een extra service aan voor de werkgever. Deze extra service is erop gericht om het werk onderdeel te maken van de behandeling. De offerte voor deze extra dienstverlening gaat altijd naar de werkgever.

Als laatste bieden wij de werkgever de mogelijkheid om het volledige traject te financieren. Hierdoor kan de werknemer sneller gezien worden door onze therapeut. Wanneer de werkgever kiest voor deze mogelijkheid betrekken wij altijd het werk in de behandeling na toestemming van jouw medewerker.

Aanmelding via de huisarts

Intake

Wanneer jouw cliënt naar HSK is doorverwezen door de huisarts zal hij/zij eerst worden uitgenodigd voor een intake. Deze intake wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt het (resterend) eigen risico dan aangesproken. Dit is ook het geval wanneer na de intake bij HSK zou blijken dat HSK jouw cliënt niet kan behandelen of wanneer de cliënt zelf kiest om na de intake niet bij HSK in behandeling te komen.

Behandeling

Na de intake wordt er bepaald welke behandeling het beste bij jouw cliënt past. De kosten voor deze behandeling worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om te weten dat wanneer de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar zowel voor de intake als voor de behandeling het (resterend) eigen risico zal worden aangesproken.

Wanneer de kosten voor de behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zullen wij altijd vooraf een offerte sturen voor de behandeling. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met de behandeling.

Algemene informatie

    • Na afronding van elke verrichting declareert HSK de zorgkosten direct bij de zorgverzekeraar.
    • Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.
    • Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,00. Wanneer er gekozen is voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico wordt het totaalbedrag van het eigen risico hoger.
    • Het eigen risico wordt in elk kalenderjaar dat de cliënt in zorg is, aangesproken.
    • Met bovenstaande informatie probeert HSK je zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren jouw medewerker wel de eigen polisvoorwaarden te raadplegen. Deze voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar.

Wil je meer weten over de kosten en financiering, neem dan contact op met jouw regionaal contactpersoon.

Klik hier om jouw cliënt aan te melden.
Je kunt jouw cliënt ook bij ons aanmelden via Zorgdomein.