HomeVerwijzerFinanciering en vergoedingen

Financiering en vergoedingen

De kosten van een behandeling en het eigen risico

Uw medewerker is aangemeld voor een zorgtraject bij HSK. De hoogte van de kosten voor dit zorgtraject is afhankelijk van de behandeling die wij uw medewerker aanbieden. Deze kosten kunnen bij de cliënt, zorgverzekeraar* en/of de werkgever in rekening worden gebracht. Hieronder vindt u alle informatie omtrent de kosten van het zorgtraject. Klik hier voor meer informatie over de financiering van de interventies.

*HSK heeft met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Aanmelding via de bedrijfsarts

Screening

Wanneer uw medewerker naar HSK is doorverwezen door uw bedrijfsarts zal hij/zij eerst worden uitgenodigd voor een screening. Deze screening wordt vergoed door de werkgever.

Behandeling

Na de screening wordt er bepaald welke behandeling het beste bij uw medewerker past. De kosten voor deze behandeling worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om te weten dat wanneer de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar het (resterend) eigen risico zal worden aangesproken.

Wanneer de kosten voor de behandeling niet gedekt worden door de zorgverzekering zullen wij een offerte sturen aan de werkgever. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met de behandeling.

Wanneer de medewerker door uw bedrijfsarts wordt aangemeld bij HSK bieden wij naast de behandeling een extra service aan voor de werkgever. Deze extra service is erop gericht om het werk onderdeel te maken van de behandeling. De offerte voor deze extra dienstverlening gaat altijd naar de werkgever.

Als laatste bieden wij de werkgever de mogelijkheid om het volledige traject te financieren. Hierdoor kan de werknemer sneller gezien worden door onze therapeut. Wanneer de werkgever kiest voor deze mogelijkheid betrekken wij altijd het werk in de behandeling na toestemming van uw medewerker.

Aanmelding via de huisarts

Intake

Wanneer uw cliënt naar HSK is doorverwezen door de huisarts zal hij/zij eerst worden uitgenodigd voor een intake. Deze intake wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wel wordt het (resterend) eigen risico dan aangesproken. Dit is ook het geval wanneer na de intake bij HSK zou blijken dat HSK uw cliënt niet kan behandelen of wanneer de cliënt  zelf kiest om na de intake niet bij HSK in behandeling te komen.

Behandeling

Na de intake wordt er bepaald welke behandeling het beste bij uw cliënt past. De kosten voor deze behandeling worden meestal vergoed door de zorgverzekeraar. Het is belangrijk om te weten dat wanneer de behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar zowel voor de intake als voor de behandeling het (resterend) eigen risico zal worden aangesproken.

Wanneer de kosten voor de behandeling niet vergoed worden door de zorgverzekeraar zullen wij altijd vooraf een offerte sturen voor de behandeling. Na akkoord op de offerte zullen wij starten met de behandeling.

Algemene informatie

    • Na afronding van elke verrichting declareert HSK de zorgkosten direct bij de zorgverzekeraar.
    • Het maximale tarief van onze behandelingen is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wettelijk vastgesteld.
    • Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,00. Wanneer er gekozen is voor een vrijwillig eigen risico bovenop het verplicht eigen risico wordt het totaalbedrag van het eigen risico hoger.
    • Het eigen risico wordt in elk kalenderjaar dat de cliënt in zorg is, aangesproken.
    • Met bovenstaande informatie probeert HSK u zo goed mogelijk te informeren. Wij adviseren uw medewerker wel de eigen polisvoorwaarden te raadplegen. Deze voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar.

Wilt u meer weten over de kosten en financiering neem dan contact op met uw regionaal contactpersoon.

Klik hier om uw cliënt aan te melden.
U kunt uw cliënt ook bij ons aanmelden via Zorgdomein.