HomeVerwijzerFinanciering

Financiering

Er zijn verschillende financieringsmogelijkheden; via de zorgverzekering van de medewerker (publiek gefunde zorg) of volledig gefinancierd door de werkgever (privaat gefunde zorg).

Gefunde zorg via zorgverzekering cliënt

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Dit betekent dat de zorgkosten voor behandelingen, die vallen binnen de zorgverzekeringswet, bij de zorgverzekeraar van de cliënt gedeclareerd kunnen worden (publiek gefunde zorg). Als de zorgverzekeraar de zorgkosten vergoedt, wordt er aanspraak gedaan op het openstaande eigen risico van de medewerker. Om gebruik te kunnen maken van de declaratie van de zorgkosten bij de zorgverzekeraars is een geldige verwijsbrief nodig.

Werkgerichte onderdelen uit de @Work interventies worden niet vergoed door de zorgverzekeraars en worden altijd gefactureerd aan de werkgever.

Financiering door werkgever

Het is ook mogelijk dat de werkgever de zorgkosten financiert (private financiering). Er wordt dan geen aanspraak gedaan op de zorgverzekering van de medewerker.

De Screening, werkgerichte @Work interventies en andere niet-zorgproducten worden altijd aan de werkgever gefactureerd.

Wilt u meer weten over de kosten en financiering neem dan contact met ons op.