HomeVerwijzerDiagnostische OnderzoekenInzetbaarheid Assessment

Inzetbaarheid Assessment

Het Inzetbaarheid Assessment is bedoeld om capaciteiten, vaardigheden en persoonlijke eigenschappen met betrekking tot de werkomgeving in kaart te brengen. Het verschaft inzicht in de inzetbaarheid en leer- en ontwikkelingsmogelijkheden van medewerkers. Het is een methode voor individuele potentieel beoordeling en is daarnaast bijzonder geschikt om grote groepen medewerkers in korte tijd te onderzoeken.

Snel & Transparant

Het Inzetbaarheid Assessment bestaat uit een interview van circa een uur met een psycholoog. Hierin komen de volgende aandachtsgebieden aan de orde: arbeidsverleden, sterke en zwakke vaardigheden en eigenschappen, interesse-gebieden, ambities, sociaal functioneren, huidige werkplek (mogelijkheden, beperkingen, intercollegiale contacten, organisatie, hiërarchie, plaats binnen de organisatie, satisfactie, frustratie etc.) en eventuele gewenste toekomstige werkplek.

Vervolgens vindt een circa tweeënhalf uur durend testonderzoek plaats met behulp van een geautomatiseerd en gevalideerd expertsysteem, de Q1000. Hiermee worden capaciteiten, vaardigheden, persoonlijke eigenschappen en drijfveren in kaart gebracht. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven in een rapport en in een gesprek op de vestiging uitgebreiddoor de psycholoog met de cliënt besproken. De rapportage wordt, na toestemming van de cliënt, binnen 15 werkdagen naar de opdrachtgever gestuurd.

Toepassing

Het Inzetbaarheid Assessment is een effectief instrument om de geschiktheid voor een functie te bepalen (‘de-juiste-persoon-op-de-juiste-plaats’). Het kan worden toegepast op elk type functie, zowel routinematige, uitvoerende als managementfuncties. Daarnaast is het bijzonder geschikt voor werving- en selectiedoeleinden, potentieel bepaling, loopbaanadvisering, het uitzetten van opleidings- en ontwikkelingstrajecten, het samenstellen van eff ectieve teams,outplacement, jobrotation e.d..

Mogelijke vraagstellingen:

  • Is betrokkene geschikt voor een bepaalde functie?
  • Zijn er eigenschappen en/of vaardigheden aan te wijzen waardoor betrokkene is vastgelopen in de huidige functie?
  • Welke werkomgeving en functie is het meest geschikt voor betrokkene?
  • Welke vaardigheden en eigenschappen kan betrokkene in de toekomst ontwikkelen?
  • Komt betrokkene in aanmerking voor een opleiding?
    Aanvullende vraagstellingen zijn mogelijk.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze medewerkers via (088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.

Download brochure