HomeVerwijzerDiagnostische OnderzoekenScreening

Screening

Tijdens de Screening worden de diagnose, het klachtenniveau en de interventiebehoefte van de cliënt vastgesteld. Het onderzoek wordt gevolgd door een passend behandel- en interventieplan. De Screening is het juiste instrument als er een verdenking bestaat van psychische problematiek (AS-I).

Snel & transparant

Uiterlijk binnen 10 werkdagen na aanmelding vindt de Screening plaats. De Screening bestaat uit een gesprek met een gz-psycholoog, een digitaal vragenlijstonderzoek (persoonlijke vragenlijst, MINI, SQ-48 en ADP-IV). De resultaten van de Screening worden verwerkt in een behandel- en interventieplan.

Financiering

De screening wordt uitsluitend privaat aangeboden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op de zorgverzekering van de cliënt en het eigen risico wordt niet aangesproken. Ook blijven er meer behandelsessies over in het behandeltraject. Er wordt vooraf geen offerte uitgebracht. De aanmelding zet de onderzoeksprocedure direct in gang zodat er geen kostbare tijd verloren gaat. Na afronding van het onderzoek wordt een factuur verstuurd naar de opdrachtgever, zoals aangegeven op het aanmeldformulier.

Voordelen van de Screening

  • Snelle start van de Screening, zonder verplichte eisen aan de verwijsbrief: de cliënt wordt snel gezien.
  • Geen vertraging bij start van de Screening door eisen aan (regie)behandelaar.
  • Het behandel- en interventieplan is uitgebreider dan in de publieke markt mogelijk is.
  • Geen aanspraak op het eigen risico en de basisverzekering van de cliënt.
  • Extra service voor de bedrijfsarts over gerichte doorverwijzing naar Basis GGZ dan wel de Specialistische GGZ.
  • Er blijft een extra behandelsessie over voor de cliënt, zowel binnen de Basis GGZ als binnen de Specialistische GGZ.

Screening anderstalig

We bieden de Screening aan in de Nederlandse en Engelse taal.

Aanmelden

Wil je jouw cliënt aanmelden voor de Screening, klik dan op onderstaande aanmeldknop. Voor vragen kun je contact opnemen met onze medewerkers van de klantenservice via (088) 115 58 55 of klantenservice@hsk.nl.

aanmelden