HomePreventief Onderzoek Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Preventief Onderzoek Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Als werkgever wilt u weten welk van uw medewerkers het risico loopt om in de toekomst uit te vallen met psychische klachten. Met behulp van het PSA-onderzoek van onze zusterorganisatie Vitalmindz krijgt u zicht op deze medewerkers. Vervolgens kan deze medewerkers de juiste gerichte aanvullende hulp geboden worden.

De Arbowet verplicht u als werkgever ook om uw medewerkers te beschermen tegen te hoge Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen alle factoren die tijdens het werk stress veroorzaken: intimidatie, pesten en werkdruk. Als de PSA te lang hoog is kan dit leiden tot werkstress en uiteindelijk tot uitval.

 

Waardering

Uit onderzoek blijkt dat, door het gebruik van de vragenlijsten, de groep medewerkers die risico loopt uit te vallen beter in beeld wordt gebracht. Uit de spreekuren die voor deze groep medewerkers hebben plaatsgevonden, blijkt dat ruim 20% geholpen kan worden met een preventieve interventie zoals coaching of psychologische hulpverlening en uitval zo voorkomen kan worden. De deelnemerstevredenheid die hierbij gemeten is, ligt op een hoog niveau (95%).

Aanmelden

Wil je meer informatie over het PSA-onderzoek? Neem dan contact op met Vitalmindz voor een vrijblijvend gesprek.