HomePreventief Onderzoek Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Preventief Onderzoek Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA)

Als werkgever wilt u weten welk van uw medewerkers het risico loopt om in de toekomst uit te vallen met psychische klachten. Met behulp van het PSA onderzoek krijgt u zicht op deze medewerkers @Risk. Vervolgens kan deze medewerkers de juiste gerichte aanvullende hulp geboden worden.

De Arbowet verplicht u als werkgever ook om uw medewerkers te beschermen tegen te hoge Psycho Sociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder het begrip PSA vallen alle factoren die tijdens het werk stress veroorzaken: intimidatie, pesten en werkdruk. Als de PSA te lang hoog is kan dit leiden tot werkstress en uiteindelijk tot uitval.

Werkwijze

Het PSA onderzoek wordt uitgevoerd door middel van de nieuwste en meest sensitieve wetenschappelijk onderbouwde digitale vragenlijsten. De vragenlijsten vragen o.a. werkdruk, herstelbehoefte, sociale sfeer uit. Op basis van de resultaten wordt een geanonimiseerde managementrapportage opgesteld waarmee u een indruk krijgt van de psychosociale arbeidsbelasting van uw medewerkers.

In onderstaand figuur treft u een schematische weergave van onze werkwijze. Alle medewerkers ontvangen een uitnodiging per mail om de vragenlijst in te vullen. Alle uitslagen worden beoordeeld door een gespecialiseerde en onafhankelijk bedrijfsarts. Indien nodig wordt er aanvullend telefonisch contact met uw medewerkers opgenomen. Medewerkers die @Risk zijn (oranje of rode score) worden uitgenodigd voor een gesprek met een psycholoog van HSK. In dit gesprek krijgt de medewerker een individueel, op maat gesneden advies om de disbalans te herstellen. Tevens maakt de psycholoog een inschatting van de aanwezigheid van eventuele psychische klachten. Indien deze niet aanwezig zijn, wordt het gesprek afgesloten met praktische tips om de mentale fitheid te vergroten. Indien er psychische klachten aanwezig zijn, adviseert de psycholoog de medewerker om verdere actie te ondernemen.

Waardering

Uit onderzoek blijkt dat, door het gebruik van de vragenlijsten, de groep medewerkers die risico loopt uit te vallen beter in beeld wordt gebracht. Uit de spreekuren die voor deze groep medewerkers hebben plaatsgevonden, blijkt dat ruim 20% geholpen kan worden met een preventieve interventie zoals coaching of psychologische hulpverlening en uitval zo voorkomen kan worden. De deelnemerstevredenheid die hierbij gemeten is, ligt op een hoog niveau (95%).

Aanmelden

Wil je meer informatie of wil je een offerte opvragen? Neem dan contact op met onze medewerkers via 026-3687769 of via relatiebeheer@hsk.nl.