HomeWerkgeverPreventieWorkshop Motiverende Gespreksvoering

Workshop Motiverende Gespreksvoering

Het ziekteverzuim is hét hoofdpijndossier van sommige organisaties. Van al uw taken is het wellicht het lastigst de ziekmeldingen naar beneden te krijgen. Cruciaal is deze taak wél: niet alleen is verzuim een enorme kostenpost, het is ook een sterke indicatie voor de tevredenheid – en daarmee de effectiviteit – van uw collega’s. Of u nu een medewerker of een manager adviseert, de uitdaging blijft dat u tot overeenstemming wilt komen. En als die dan bereikt is, hoe krijgt u de ander dan ook gemotiveerd om met uw adviezen aan de slag te gaan?

Motiverende Gespreksvoering (MGv) is nadrukkelijk géén techniek om de ander over te halen iets te doen wat hij niet wil. Het is een manier om de eigen motivatie van de ander op te roepen en te versterken. MGv biedt handvatten hoe een dergelijke adviesrol ingezet kan worden, op een manier dat de ander in beweging komt en er een gezamenlijk proces op gang komt. De manier waarop met iemand wordt gepraat, heeft invloed op de motivatie van degene om een bepaalde richting in te slaan en zich actief in te zetten voor het gezamenlijke doel.

De (uit)werking van Motiverende Gespreksvoering

De MGV-gesprekstechnieken richten zich op twee aspecten. De eerste is relationeel. Het gaat er daarbij om dat u een werkbare relatie met de ander hebt, gebaseerd op samenwerking en empathie. Onder meer de gesprekstechniek van reflectief luisteren speelt daarbij een belangrijke rol.

Bij het tweede aspect gaat het om het selectief inzetten van gesprektechnieken die de motivatie om te veranderen vergroten. Dit gebeurt door aan de medewerker verandertaal te ontlokken. Dat zijn alle uitspraken over veranderen, zoals waarom uw collega wil veranderen, hoe hij denkt te kunnen veranderen, de noodzaak om te veranderen enzovoort. De uitspraken moeten altijd gaan om zijn eigen motieven om te veranderen. Hoe meer verandertaal uw collega uitspreekt, hoe meer kans er is op verandering.

Inhoud Workshop

Tijdens deze workshop maak je kennis met Motiverende Gespreksvoering en haar visie op veranderen. Naast een korte samenvatting van de wetenschappelijke kennis wordt motiverende gespreksvoering uitgelegd en vooral geoefend. Door de interactieve werkvormen ervaar je zelf wat motiverende gespreksvoering effectief maakt. In kleine groepjes oefen je met enkele vaardigheden en gesprekstechnieken, die direct toepasbaar zijn in de praktijk. De workshop wordt ondersteund door beeldmateriaal en modeling van de trainer.

Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Voor wie?

Deze workshop is gemaakt voor leidinggevenden, HR professionals, casemanagers en/of
verzuimcoördinatoren. Een groep deelnemers bestaat uit maximaal 18 personen.

Een workshop duurt 3,5 uur en wordt online georganiseerd.
De kosten voor de workshop zijn € 1700,- exclusief btw.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wil u een offerte opvragen? Neem dan contact op via het aanvraagformulier rechts of direct met onze medewerkers via 026-3687763 of via relatiebeheer@hsk.nl.

Download brochure (PDF)