HomeWerkgeverPreventieWorkshop Psychisch Verzuim

Workshop Psychisch Verzuim

Veel mensen negeren (on)bewust signalen die tot overbelasting leiden, zoals vermoeidheid en stress. Goed beleid kan verzuim voorkomen en de duur ervan verkorten. In deze workshop leren leidinggevenden en HR professionals signalen van psychisch verzuim vroegtijdig herkennen. Daarnaast leren zij hoe ze medewerkers met psychisch verzuim kunnen begeleiden. Uiteindelijk komen ook de do’s & dont’s bij psychisch verzuim aan bod.

1. Herkennen van signalen

Wist u dat gemiddeld 30% van uitval wordt veroorzaakt door psychische klachten? Vaak ontstaande ze klachten geleidelijk. Aan de hand van persoonlijke ervaringen leren leidinggevenden of HR professionals de signalen van psychische klachten of de signalen van dreigend psychisch verzuim te herkennen. Vervolgens komt de noodzaak van vroegtijdige signalering aan bod.

1. Het inzetten van een signaleringsgesprek

Leidinggevenden hebben een belangrijke rol bij (dreigende) overbelasting van medewerkers. Tijdens de workshop wordt geoefend met het voeren van signaleringsgesprekken met behulp van rollenspellen.

2. Hoe mentale veerkracht te vergroten op de korte termijn?

Het is goed om een verminderde mentale veerkracht te herkennen zodat de klachten zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden. In dit onderdeel wordt uitgelegd hoe stresssignalen tijdig herkend kunnen worden en welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen worden. Vervolgens wordt de casus toegespitst op de persoonlijke situatie van de deelnemers.

3. De do’s en don’ts bij het begeleiden van een medewerker met psychische klachten.

Leidinggevenden en HR professionals ervaren het begeleiden van een medewerkers met psychische klachten niet altijd als eenvoudig. Deze begeleiding vraagt om een actieve aanpak. Tijdens de workshop behandelen we de do’s en dont’s van het begeleiden van psychisch verzuim en geven we handvatten zodat uw medewerker weer terug kan keren naar de werkvloer.

Voor wie?

Deze workshop is op maat te maken voor verschillende doelgroepen. De deelnemers zijn leidinggevenden, HR professionals, casemanagers en/of verzuimcoördinatoren die in hun werk te maken (kunnen) krijgen met psychisch verzuim van medewerkers. Een groep deelnemers bestaat uit maximaal 15 personen.

Een workshop duurt 3,5 uur en wordt online georganiseerd.
De kosten voor de workshop zijn € 1700,- exclusief btw.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of wil u een offerte opvragen? Neem dan contact op met onze medewerkers via 026-3687763 of via relatiebeheer@hsk.nl.

Download brochure (PDF)